Sony Xperia E5 - Tulung kita ngapikake piranti lunak

background image

Tulung kita ngapikake piranti lunak

Sampeyan bisa ngaktifake pangiriman panggunaan saka piranti supaya Sony Mobile bisa

nampa lapuran bug anonim lan statisktik sing nulung ngapikake piranti lunak kita.

Informasi sing dikumpulake ora nyakup data pribadhi.

Ngidini pangiriman katrangan dianggo

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan > Babagan tablet > Setelan info panggunaan.

3

Tandhani kothak centhang

Kirim katrangan dianggo yen durung ditandhani.

4

Tutul

Setuju.