Sony Xperia E5 - Ngirim lan nampa pesen email

background image

Ngirim lan nampa pesen email

1

Deleng dhaptar kabeh akun email lan folder paling anyar

2

Nlusuri pesen email

3

Ngakses setelan lan pilihan

4

Dhaptar pesen email

5

Nulis pesen email

Ngundhuh pesen email anyar

Yen kothak mlebu email mbukak, usap mudhun ing dhaptar pesen.

Sadurunge nyoba ngundhuh pesen email anyar, pesthekake sambungan data mlaku. Kanggo

informasi luwih lengkap babagan mesthekake sambungan data sing apik, deleng

Setelan

Internet lan MMS

ing kaca 43.

82

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Maca pesen email

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Goleki lan tutul

Email.

3

Yen sampeyan nggunakake sawetara akun email, tutul banjur pilih akun sing

arep dipriksa. Yen sampeyan arep mriksa kabeh akun email saknalika, tutul ,

banjur tutul

Kothak mlebu gabungan.

4

Ing kothak mlebu email, gulung munggah utawa mudhun banjur tutul pesen email

sing arep diwaca.

Nggawe lan ngirim pesen email

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul

Email.

2

Yen sampeyan nggunakake sawetara akun email, tutul banjur pilih akun sing

arep digawe ngirim email.

3

Tutul , banjur ketik jeneng utawa alamat email panampa, banjur pilih siji utawa

luwih panampa saka dhaptar gulung mudhun.

4

Tik judhul email lan teks pesen, banjur tutul .

Mbales pesen email

1

Ing kothak mlebu email, golek banjur tutul pesen sing arep dibales, banjur tutul

Wales utawa Wales kabeh.

2

Ketik balesan, banjur tutul .

Nerusake pesen email

1

Ing kothak mlebu email, golek banjur tutul pesen sing arep diterusake, banjur tutul

Terusake.

2

Ketik jeneng utawa alamat email panampa, banjur pilih siji utawa luwih panampa

saka dhaptar gulung mudhun.

3

Tik pesen teks, banjur tutul .

Ndeleng lampiran pesen email

1

Golek lan tutul pesen email sing amot lampiran sing arep dideleng. Lampiran

ditandhani dening .

2

Sawise pesen email mbukak, tutul

Amot. Lampiran wiwit diundhuh.

3

Sawise lampiran diundhuh, tutul

Deleng.

Nyimpen alamat email pangirim menyang kontak

1

Goleki lan tutul pesen ing kothak mlebu email.

2

Tutul jeneng pangirim, tutul

Tambah menyang kontak, banjur tutul OK.

3

Pilih kontak sing ana, utawa tutul

Gawe kontak anyar.

4

Owahi informasi kontak, yen gelem, banjur tutul

Simpen.