Sony Xperia E5 - Nyiyapake email

background image

Nyiyapake email

Gunakake aplikasi email ing piranti sampeyan kanggo ngirim lan nampa pesen email

liwat akun email sampeyan. Sampeyan bisa nduweni siji utawa akeh akun email

bebarengan, kalebu akun korporat Microsoft Exchange ActiveSync.

Nggawe akun email

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Tindakake instruksi sing katon ing layar kanggo nglengkapi setelan atur wiwitan.

Kanggo sawetara layanan email, sampeyan bisa uga kudu ngontak panyadhiya layanan

kanggo nggolek informasi bab setelan rinci akun email.

Nambahake akun email ekstra

1

Saka Layar Ngarepsampeyan, tutul lambang layar aplikasi .

2

Golek lan tutul

Email.

3

Tutul , banjur tutul

Setelan > Tambah akun.

4

Tik alamat email lan sandhi, banjur tutul

Sabanjure. Yen setelan akun email ora

bisa diundhuh kanthi otomatis, rampungake persiyapan kanthi ing cara manual.

5

Yen wis rampung, tutul

Sabanjure.