Sony Xperia E5 - Ndeleng foto ing peta

background image

Ndeleng foto ing peta utawa ing tampilan Globe

6

Ndeleng foto lan video sing didhelikake saka tampilan

7

Ndeleng kabeh foto lan video sing dijupuk nganggo kamera piranti nggunakake efek khusus

8

Ndeleng kabeh foto lan video sing disimpen ing piranti ing maneka folder

9

Ndeleng foto lan video ing piranti ing jaringan sing padha

10 Mbukak menu setelan kanggo aplikasi Album

11 Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng isi

12 Bukak dhukungan web

Layanan PlayMemories online ora kasadhiya ing kabeh nagari utawa wilayah.

Ndeleng foto saka layanan online ing Album

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

Album lagu, banjur tutul .

3

Tutul layanan online sing dipengini, banjur tututi patunjuk ing layar kanggo miwiti.

Kabeh album sing kasedhiya online lan diunggah menyang layanan iku bakal

ditampilake.

4

Tutul album kanggo ndeleng isine, banjur tutul foto ing album kasebut.

5

Gulung cepet ngiwa kanggo ndeleng potret utawa video sabanjure. Gulung cepet

nengen kanggo ndeleng foto utawa video sadurunge.

Ndeleng foto ing peta

Nambahake informasi lokasi ing foto uga diarani menehi geotag. Sampeyan bisa ndeleng

lan menehi tag foto ing peta, banjur nuduhake lokasi sampeyan menyang kanca lan

kulawarga babagan lokasi sampeyan njupuk foto kasebut. Deleng

Nambahake posisi

geografis menyang foto

ing kaca 93 kanggo informasi luwih lengkap.

Yen sampeyan wis nguripake deteksi lokasi lan ngaktifake getotag ing kamera, sampeyan

bisa menehi tag kanthi langsung menyang foto supaya mengko bisa dideleng ing peta.

104

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Ndeleng foto sing diwenehi tandha panggonan ing layar Globe

2

Golek lokasi ing peta

3

Ndeleng opsi menu

4

Tutul ping pindho kanggo nggedhekake, utawa Jiwit kanggo nyilikake. Seret kanggo ndeleng

samubarang bagean ing peta

5

Sakgrup foto lan/utawa video sing diwenehi tandha panggonan karo lokasi sing padha

6

Gambar cilik grup potret lan/utawa video sing dipilih. Tutul salah siji item kanggo dideleng ing layar

wutuh

Yen sawetara potret dijupuk ing panggonan sing padha, mung siji sing bakal katon ing peta.

Jumlah total potret katon ing pojok sisih ndhuwur, contone, . Kanggo ndeleng kabeh foto

ing grup iki, tutul tutup potret banjur tutul salah sijine gambar cilik ing sisih ngisor layar.

Nambah utawa ngowahi tandha panggonan foto

1

Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar.

2

Tutul , banjur tutul

Tambah weneh tandha pan. utawa Owahi weneh tandha

pangg. kanggo mbukak layar peta.

3

Tutul peta kanggo nyetel panggonan foto.

4

Kanggo nyetel maneh panggonan foto, tutul lokasi anyar ing peta.

5

Yen wis rampung, tutul

OK.

Ndeleng foto sing diwenehi tandha ing peta

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Goleki lan tutul

Album lagu.

3

Tutul , banjur tutul

Papan.

4

Tutul foto sing arep dideleng ing peta.

Ndeleng foto sing diwenehi tandha panggonan ing globe

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Goleki lan tutul

Album lagu.

3

Tutul , banjur tutul

Papan > .

4

Tutul foto sing arep dideleng ing globe.

Nggenti geotag foto

1

Nalika ndeleng foto ing peta ing Album, demek terus foto nganti pigura dadi biru,

banjur tutul lokasi sing dipengini ing peta.

2

Tutul

OK.

Nggenti tampilan peta

Nalika ndeleng peta ing Album, tutul , banjur genti antarane

Deleng klasik lan Deleng

satelit.

105

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.