Sony Xperia E5 - Ndeleng foto lan video

background image

Ndeleng foto lan video

Gunakake aplikasi Album kanggo ndeleng foto lan muter video sing dijupuk nganggo

kamera, utawa ndeleng isi sing padha sing disimpen ing piranti. Potret lan video

ditampilake ing kothak kanthi urutan kronologis.

1

Tutul lambang kanggo mbukak menu kaca ngarep Album

2

Deleng slideshow kabeh gambar, utawa gambar sing ditambahake menyang favorit

3

Seret pinggir kiwa layar menyang tengen kanggo mbukak menu layar Album

4

Kisaran tanggal item ing grup iki

5

Tutul potret utawa video kanggo mbukak ing layar wutuh

6

Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng konten

Ndeleng foto lan video

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Goleki lan tutul

Album lagu.

3

Tutul foto utawa video sing arep dideleng. Yen dijaluk, tutul .

4

Gulung cepet ngiwa kanggo ndeleng potret utawa video sabanjure. Gulung cepet

nengen kanggo ndeleng foto utawa video sadurunge.

Kanggo ngatur layar supaya otomatis muter nalika diwalik, tutul

Puter isi layar ing Setelan >

Tampilan > Nalika piranti diputer.

Nggenti ukuran gambar cilik

Nalika ndeleng gambar cilik potret lan video ing Album, biyak driji loro kanggo

nggedhekake, utawa jiwitake driji loro kanggo nyilikake.

Zoom foto

Nalika ndeleng potret, biyak driji loro kanggo nggedhekake, utawa jiwitake driji kanggo

nyilikake.

Nonton slide show potret

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul >

Panuduhan urut kanggo wiwit muter kabeh potret ing album.

2

Tutul potret kanggo mungkasi slide show.

Muter video

1

Ing Album, golek banjur tutul video sing arep diputer.

2

Tutul .

3

Yen kontrol pamuteran ora ditampilake, tutul layar kanggo nampilake. Kanggo

ndelikake kontrol, tutul layar maneh.

100

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngaso video

1

Nalika video diputer, tunyuk layar kanggo nuduhake kontrol.

2

Tunyuk .

Maju lan mundur cepet video

1

Nalika video diputer, tunyuk layar kanggo nuduhake kontrol.

2

Seret panandha garis progres ngiwa kanggo mundur cepet, utawa nengen

kanggo maju cepet.

Ngatur volume video

Pencet tombol volume.