Sony Xperia E5 - Motret lan ngrekam video

background image

Motret lan ngrekam video

1

Lensa kamera ngarep

2

Pilih mode motret

3

Ngoper antarane kamera ngarep lan kamera utama

4

Zoom digedhekake utawa dicilikake

5

Ndeleng foto lan video

6

Simpen indikator status panggonan

7

Njepret foto utawa ngrekam video

8

Mundur sak jangkah utawa metu saka kamera

9

Atur setelan mode motret

10 Setelan lampu kilat

Njepret foto saka layar kunci

1

Kanggo ngaktifake layar, penet sedhela tombol daya .

2

Kanggo ngaktifake kamera, tutul terus lambang kamera , banjur seret ngiwa.

3

Sawise kamera mbukak, tutul .

Motret kanthi nutul tombol kamera ing layar

1

Aktifake kamera.

2

Arahake kamera menyang subyek.

3

Tutul tombol kamera ing layar . Foto dijupuk sanalika ngeculake tombol kamera.

Motret selfi nggunakake kamera ngarep

1

Aktifake kamera.

2

Tutul

.

3

Kanggo motret, tutul tombol kamera ing layar . Foto dijupuk sanalika ngeculake

tombol kamera.

Nggunakake lampu kilat kamera foto

1

Nalika kamera mbukak, tutul .

2

Pilih setelan lampu kilat sing dipengini.

3

Njupuk foto.

Nggunakake fungsi atur ukuran

Nalika kamera mbukak, penet tombol volume munggah utawa mudhun.

Nalika kamera mbukak, jiwit cedhakake utawa adohake ing layar kamera.

92

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngrekam video

1

Aktifake kamera.

2

Arahake kamera menyang subyek.

3

Kanggo mulai ngrekam, tutul .

4

Kanggo ngaso nalika ngrekam video, tutul . Kanggo nerusake ngrekam, tutul .

5

Kanggo ngendhegake ngrekam, tutul .

Motret foto nalika ngrekam video

Kanggo motret foto nalika ngrekam video, tutul . Foto dijupuk sanalika

ngeculake tombol kamera.

Ndeleng potret lan video

1

Aktifake kamera, banjur tutul gambar cilik kanggo mbukak foto utawa video.

2

Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo ndeleng potret lan klip video.

Mbusak foto utawa video sing direkam

1

Goleki foto utawa video sing pengin dibusak.

2

Tutul layar kanggo nampilake toolbar.

3

Tutul .

4

Tutul

Busak kanggo ngonfirmasi.