Sony Xperia E5 - Nransfer kontak

background image

Nransfer kontak

Ana sawetara cara kanggo nransfer kontak menyang piranti anyar. Sampeyan bisa

nyinkronake akun online utawa ngimpor kontak kanthi langsung saka piranti liya.

Nransfer kontak nganggo komputer

Xperia™ Transfer yaiku aplikasi sing nulung nglumpukake kontak saka piranti lawas lan

ngirimake menyang piranti anyar. Xperia™ Transfer, sing bisa sampeyan akses saka

program komputer Xperia™ Companion, ndhukung piranti ponsel sing aktif ing iOS/

iCloud dan Android™. Yen sampeyan ngoper saka piranti iOS, fitur App Matching

nyaranake padanan Android karo aplikasi iOS sampeyan.
Kanggo nggunakake Xperia™ Transfer, sampeyan butuh:

Komputer sing nyambung menyang internet.

Piranti Android™ sing anyar.

Kabel USB kanggo piranti Android™ sing anyar.

Piranti sing lawas.

Kabel USB kanggo piranti sing lawas.

Sampeyan bisa uga ora butuh piranti lawas. Kanggo piranti iOS, sampeyan bisa sambung

langsung menyang iCloud utawa gunakake serep lokal. Kanggo piranti sing sadurunge

diduweni suwe Sony sampeyan bisa gunakake serep lokal.

Kirim kontak menyang piranti anyar

1

Golek lan undhuh Xperia™ Companion kanggo Windows ing

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ utawa Xperia™

Companion kanggo Mac ing

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/ yen piranti lunak

durung diinstal.

2

Nganggo kabel USB, sambungake piranti nyang komputer.

3

Sawise bisa nginstal, bukak piranti lunak Xperia™ Companion, yen ora otomatis

diluncurake, banjur klik

Xperia™ Transfer

lan tututi patunjuk sing cocog kanggo

kirim kontak.

Nransfer kontak nganggo akun online

Yen sampeyan nyinkronake kontak ing piranti lawas utawa komputer karo akun online,
misale, Google Sync™, Facebook™, utawa Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

sampeyan bisa nransfer kontak menyang piranti anyar nganggo akun kasebut.

Nyelarasake kontak menyang piranti anyar nganggo akun singkronisasi

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan > Akun & panyelarasan.

3

Pilih akun sing pengin diselarasake karo kontak, banjur tutul >

Selarasake saiki.

Sampeyan kudu mlebu menyang akun panyelarasan sing cocog sadurunge nyelarasake

kontak.

Cara liyane kanggo ngirim kontak

Ana sawetara cara liyane kanggo ngirim kontak saka piranti lawas menyang piranti anyar.

Contone, sampeyan bisa nyalin kontak menyang kertu memori, nggunakake teknologi
Bluetooth

®

, utawa nyimpen kontak menyang kertu SIM. Kanggo informasi luwih spesifik

babagan ngirim kontak menyang piranti lawas, deleng Pandhu pangguna sing cocog.

72

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngimpor kontak saka kertu memori

1

Saka Layar Ngarepsampeyan, tutul , banjur tutul .

2

Penet , banjur tutul

Impor kontak > Kertu SD.

3

Pilih panggonan nyimpen kontak.

4

Pilih kumpulan sing pengin diimpor lan tutul

OK.

Ngimpor kontak nganggo teknologi Bluetooth

®

1

Priksa manawa sampeyan wis nguripake fungsi Bluetooth

®

lan piranti wis disetel

supaya katon.

2

Yan sampeyan nampa kabar ana file sing mlebu menyang piranti, seret baris

status mudhun banjur tutul kabar kanggo nampa kiriman file.

3

Tutul

Tampa kanggo wiwit ngirim file.

4

Seret mudhun baris status. Yen transfer wis rampung, tutul kabare.

5

Tutul file sing ditampa lan pilih panggonan kanggo nyimpen kontak.

Ngimpor kontak saka kertu SIM

Nalika nransfer kontak menyang utawa saka kertu SIM, sawetara kontak uga bisa diduplikasi

ing tujuane. Kanggo informasi babagan cara ngatasi iki, deleng

Nyingkiri nggawe duplikat entri

ing aplikasi Kontak

ing kaca 77.

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Impor kontak > Kertu SIM.

3

Pilih panggonan nyimpen kontak.

4

Kanggo ngimpor kontak siji-siji, golek banjur tutul kontak kasebut. Kanggo

ngimpor kabeh kontak, tutul

Impor kabeh.