Sony Xperia E5 - Nyingkiri nggawe duplikat entri ing aplikasi Kontak

background image

Nyingkiri nggawe duplikat entri ing aplikasi Kontak

Yen sampeyan nyelarasake kontak karo akun anyar utawa ngimpor informasi kontak

kanthi nganggo cara liyane, sampeyan bisa tanpa sengaja nggawe duplikat entri ing

aplikasi Kontak. Yen mengkono iku, sampeyan bisa nggabungake duplikat mau kanggo

nggawe entri siji. Lan yen sampeyan tanpa sengaja nggabungake entri, sampeyan bisa

misahake entri-entri mau mengko.

Nyambung kontak

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul kontak sing arep disambung karo kontak liyane.

3

Penet , banjur tutul

Sambungake kontak.

4

Tutul kontak sing informasine arep digabungake karo kontak kapisan, banjur tutul

OK kanggo netepake. Informasi saka kontak kapisan ditambahake menyang

kontak kaloro, lan kontak disambung ditampilake minangka siji kontak ing dhaptar

Kontak.

Misah kontak sing disambung

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul kontak sambungan sing arep diowahi, banjur tutul .

3

Tutul

Pedhot kontak > Ilangi link.