Sony Xperia E5 - Nerusake telpon

background image

Nerusake telpon

Sampeyan bisa ngalihake telpon menyang panampa liya, misale, menyang nomer telpon

liya, piranti liya, utawa layanan penjawab telpon.

Nerusake telpon

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon.

3

Tutul

Panerusan telpon banjur pilih salah siji.

4

Tik nomer sing pengin dienggo nerusake telpon, banjur tutul Uripake.

Mateni terusake telpon

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Panerusan telpon.

3

Pilih opsi, banjur tutul

Pateni.