Sony Xperia E5 - Maca lan ngirim pesen

background image

Maca lan ngirim pesen

Aplikasi Olahpesen nuduhake pesen sampeyan minangka obrolan, sing ateges kabeh

pesen menyang lan saka wong tartamtu didadekake sak kelompok.

Jumlah karakter sing bisa dikirim ing sak pesen bisa ora padha gumantung operator lan basa

sing digunakake. Ukuran maksimal pesen multimedia, kalebu ukuran file sing ditambahake,

uga gumantung marang operator. Hubungi operator jaringan kanggo informasi liyane.

1

Bali menyang dhaptar obrolan

2

Telpon pangirim pesen

3

Deleng opsi liyane

4

Pesen sing dikirim lan ditampa

5

Kirim pesen sing wis rampung

6

Nambah lampiran

Nggawe lan ngirim pesen

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul .

3

Tik jeneng utawa nomer telpon panampa, utawa informasi kontak liyane sing wis

disimpen babagan panampa kasebut, banjur pilih saka dhaptar sing muncul. Yen

panampa durung kedhaptar minangka kontak, tik nomer panampa kanthi manual.

4

Yen sampeyan arep ngirim pesen gugus, baleni prosedur sing digambarake ing

ndhuwur kanggo nambah panrima liya.

5

Tutul

Tulis pesen banjur tik teks pesen.

6

Yen sampeyan pengin nambah lampiran, pilih opsi lampiran sing cocog.

7

Kanggo ngirim pesen kasebut, tutul .

Yen metu saka pesen sadurunge ngirim, pesen bakal disimpen minangka konsep. Obrolan

diwenehi tandha karo tembung

Konsep:.

Maca pesen sing ditampa

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul obrolan sing dikepengini.

3

Yen pesen durung kaunduh, tutul pesen kasebut.

Kabeh pesen sing ditampa kasimpen dening gawane memori piranti.

Mbales pesen

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul obrolan sing ngamot pesen.

3

Ketik balesan banjur tutul .

79

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nerusake pesen

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul obrolan sing amot pesen sing arep diterusake.

3

Tutul terus pesen sing arep diterusake, banjur tutul

Terusake pesen.

4

Ketik jeneng utawa nomer telpon panampa, utawa informasi kontak liyane sing wis

disimpen babagan panampa kasebut, banjur pilih saka dhaptar sing muncul. Yen

panampa durung kedhaptar minangka kontak, ketik nomer panampa kanthi

manual.

5

Owahi pesen, yen perlu, banjur tutul .

Kanggo nyimpen file sing ditampa ana ing pesen

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Yen pesen durung kaunduh, tutul pesen kasebut.

3

Tutul terus pesen sing arep disimpen kasebut, banjur pilih opsi sing dipengini.