Sony Xperia E5 - Olahpesen sanalika lan obrolan video

background image

Olahpesen sanalika lan obrolan video

Sampeyan bisa nggunakake aplikasi olahpesen sanalika lan obrolan video Google

Hangouts™ ing piranti kanggo ngobrol karo kanca sing uga nggunakake aplikasi

kasebut ing komputer, piranti Android™ utawa piranti liyane. Sampeyan bisa nggenti

obrolan menyang telpon video karo sawetara kanca, lan sampeyan bisa ngirim pesen

menyang kanca sanajan kanca sampeyan offline. Sampeyan uga bisa ndeleng lan enggo

bareng potret kanthi gampang.
Hangouts™ njaluk akses internet lan akun Google™. Pindhah menyang http://

support.google.com/hangouts banjur klik sambungan "Hangouts ing Android" kanggo

njupuk katrangan liyane babagan carane nggunakake aplikasi iki.

Fungsi telpon video mung bisa aktif ing piranti sing nduweni kamera ngarep.

Nggunakake aplikasi Hangouts™

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Hangout.

81

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.