Sony Xperia E5 - Ngakses setelan

background image

Ngakses setelan

Sampeyan bisa ndeleng lan ngowahi setelan kanggo piranti saka menu Setelan, sing

bisa diakses saka layar Ngarep lan panel Kabar.

Mbukak menu setelan piranti saka panel Aplikasi

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Tutul

Setelan.

Ndeleng informasi babagan piranti

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Babagan telpon.

Mbukak utawa nutup panel Setelan cepet

Kanggo mbukak panel Setelan cepet, seret garis status mudhun.

Nguripake Torch

1

Seret mudhun garis status nganggo driji loro.

2

Tutul .

Milih setelan sing dituduhake ing panel Setelan cepet

1

Seret mudhun garis status, banjur tutul

Owah.

2

Ing garis sandhuwure layar, tutul terus lambang kanggo setelan cepet sing arep

ditambahake, banjur seret lan selehake lambang ing sisih ngisor layar.

Nata maneh panel Setelan cepet

1

Seret mudhun garis status, banjur tutul

Owah.

2

Tutul terus lambang, banjur pindhahen menyang posisi sing dikarepake.