Sony Xperia E5 - Lambang ing garis status.

background image

Lambang ing garis status.

Lambang status

Ora ana kertu SIM

Kakuwatan sinyal

Ora ana sinyal

Roaming

Ngirim lan ngundhuh data LTE

Ngirim lan ngundhuh data GPRS

Ngirim lan ngundhuh data EDGE

Ngirim lan ngundhuh data 3G

Ngirim lan ngundhuh data seluler

Sambungan Wi-Fi bisa aktif lan data lagi ditransmisi

Sambungan Wi-Fi diaktifake nanging ora ana sambungan Internet.
Lambang iki uga bisa katon nalika sampeyan bisa nyambung menyang jaringan

Wi-Fi sing aman. Sawise bisa mlebu, tandha seru bakal ilang.
Ing panggonan-panggonan Google™ diblokir, contone, Cino, tandha seru bisa

muncul sanajan piranti disambungake menyang jaringan Wi-Fi lan ana

sambungan Internet aktif

Status baterei

Baterei lagi diisi daya

Pangirit baterei diaktifake

29

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mode pesawat diaktifake

Fungsi Bluetooth® diaktifake

Mikropon digawe meneng

Spiker telpon urip

Mode aja ngganggu diaktifake

Idini pangecualian ing mode Aja ngganggu

Mode kedher

Weker disetel

GPS diaktifake

Panylarasan lagi lumaku

Masalah nalika mlebu utawa panylarasan

Gumantung panyedhiya layanan, jaringan lan/utawa wilayah, fungsi utawa layanan sing diwakili

sawetara lambang ing dhaptar iki bisa ora kasedhiya.

Ngatur lambang ing garis status

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tampilan > Ikon sistem.

3

Centhang kothak kanggo lambang sistem sing arep dituduhake ing garis status.

Lambang kabar

Pesen teks utawa pesen multimedia anyar

Telpon ora kejawab

Telpon ditahan

Terusan telpon diaktifake

Pesen surat swara anyar

Pesen email anyar

Ngundhuh data

Ngunggah data

Data seluler dipateni

Tindakake atur wiwitan dhasar ing piranti

Piranti lunak anyar sadhiya

Sistem anyar sadhiya

Ngundhuh anyaran sistem

Tutul kanggo masang anyaran sistem sing diundhuh

Tangkepan layar dijepret

Pesen obrolan Hangouts™ anyar

Ngobrol liwat video karo kanca nganggo aplikasi Hangouts™

Acara tanggalan mbesuk

Lagu lagi diputer

30

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Radio lagi urip

Piranti sambung karo komputer liwat kabel USB

Simpenan internal 75% kebak. Tutul kanggo kirim data menyang kertu memori

Pepenget

Kabar liyane (ora ditampilake)

Ora kabeh lambang sing katon ing piranti kadhaftar ing kene. Lambang-lambang iki mung

kanggo rujukan, lan bisa digenti tanpa warta sadurunge.

Ngalangi aplikasi saka ngirim kabar

1

Saka layar Ngarep sampeyan, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara & kabar > Kabar aplikasi.

3

Pilih aplikasi.

4

Seret tandha geser ing jejere

Alangi kabeh nengen.