Sony Xperia E5 - Ngatur konten video

background image

Ngatur konten video

Ndeleng informasi film

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul

Video.

2

Tutul kanggo mbukak menu layar ngarep, banjur tutul

Piranti seluler.

3

Tlusuri maneka kategori lan goleki file video sing pengin luwih diweruhi.

4

Tutul gambar cilik video.

Mbusak video

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul

Video.

2

Tutul kanggo mbukak menu layar ngarep, banjur tutul

Piranti seluler.

3

Tlusuri maneka kategori lan goleki file video sing pengin luwih diweruhi.

4

Tutul gambar cilik video, banjur tutul .

5

Tutul

Busak maneh kanggo ngonfirmasi.

107

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.