Sony Xperia E5 - Альбом негізгі экранының мәзірі

background image

Альбом негізгі экранының мәзірі

Альбом негізгі экраныны

ң мәзірі арқылы барлық фотосурет альбомдарын, соның ішінде арнайы

әсерлерді қолданып құрылғының камерасымен түсірілген фотосуреттер мен бейнелерді, сондай-

а

қ, PlayMemories Online, Picasa™ және Facebook сияқты қызметтер арқылы интернетте

орта

қтастырылатын мазмұнды шолуға болады. Мұндай қызметтерге кіргеннен кейін мазмұнды

бас

қаруға және онлайн кескіндерді көруге болады. Сондай-ақ Альбом қолданбасынан

фотосуреттерге геотегтер

қосуға, қарапайым өңдеу тапсырмаларын орындауға және мазмұнды

орта

қтастыру үшін Bluetooth® сымсыз технологиясы және электрондық пошта сияқты әдістерді

қолдануға болады.

1

PlayMemories Online

қызметінің көмегімен фотосуреттер мен бейнелерді көру

2

Барлы

қ мазмұнды көру үшін Альбом қолданбасының негізгі экранына оралыңыз

3

Та

ңдаулы фотосуреттер мен бейнелерді көру

4

Құрылғыда сақталған барлық бейнелерді көру

5

Фотосуреттерді картада немесе Глобус к

өрінісінде көру

6

К

өріністен жасырылған фотосуреттер мен бейнелерді көру

7

Арнайы

әсерлерді пайдаланып құрылғы камерасымен түсірілген барлық фотосуреттер мен бейнелерді көру

8

Құрылғыда әр түрлі қалталарда сақталған барлық фотосуреттер мен бейнелерді көру

9

Бір желідегі

құрылғылардағы фотосуреттер мен бейнелерді көру

10

«Альбом»

қолданбасының параметрлер мәзірін ашу

11

Мазм

ұнды көру үшін жоғары не төмен жылжу

12

Веб

қолдауды ашу

PlayMemories Online қызметі барлық елдерде және аймақтарда қол жетімді бола бермейді.

Онлайн қызметтердегі фотосуреттерді «Альбом» қолданбасында көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Альбом

қолданбасын тауып, түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

Қажетті онлайн қызметті түртіңіз, содан кейін жұмысты бастау үшін экрандағы

н

ұсқауларды орындаңыз. Қызметке кері жүктелген барлық қол жетімді онлайн альбомдар

к

өрсетіледі.

4

Мазм

ұнын көру үшін кез келген альбомды түртіңіз, содан кейін альбомда фотосуретті

т

үртіңіз.

5

Келесі фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін солға шертіңіз. Алдыңғы фотосуретті немесе

бейнені к

өру үшін оңға шертіңіз.

108

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.