Sony Xperia E5 - Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

background image

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

Б

ұл Xperia™ E5Android™ 6.0 бағдарламалық құрал нұсқасына арналған пайдалану

н

ұсқаулығы. Құрылғыңызда бағдарламалық құралдың қай нұсқасы орнатылғанын білмесеңіз,

оны «Параметрлер» м

әзірі арқылы тексеруге болады.

Жүйе және қолданба жаңартулары құрылғыдағы мүмкіндіктерді осы пайдаланушы
нұсқаулығында сипатталғаннан басқаша жолмен көрсетуі мүмкін. Жаңартуда Android™
нұсқасына әсер етілмеуі мүмкін. Бағдарламалық құрал жаңартулары туралы қосымша
ақпарат алу үшін Құрылғыны жаңарту бөлімін 35 бетінде қараңыз.

Құрылғының ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Android™ нұсқасы опциясын тауып
т

үртіңіз.

Құрылғының үлгі нөмірін және атауын табу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін тауып, т

үртіңіз.

Құрылғының үлгі нөмірі мен атауы көрсетіледі.

Қызметтер мен мүмкіндіктер шектеулері

Осы пайдаланушы н

ұсқаулығында сипатталған кейбір қызметтерге және мүмкіндіктерге кейбір

елдерде немесе айма

қтарда, я болмаса, кейбір желілерде немесе қызмет көрсетушілерде қолдау

к

өрсетілмейді. GSM халықаралық жедел қызмет нөмірін құрылғы мобильді желіге қосулы болса,

әрқашан барлық елдерде, аймақтарда және барлық қызмет көрсетушілерде пайдалануға

болады. На

қты бір қызметтің немесе функцияның қол жетімділігі туралы және қатынас немесе

пайдалану

үшін қосымша ақы төлеу туралы ақпарат алу үшін желі операторына немесе қызмет

к

өрсетушіге хабарласыңыз.

Осы н

ұсқаулықта сипатталған белгілі бір мүмкіндіктер мен қолданбаларды пайдалану интернетке

қосылуды қажет етуі мүмкін. Интернетке құрылғыдан қосылғанда деректер байланысының

берілуін бастау м

үмкін. Қосымша ақпарат алу үшін сымсыз желі қызмет көрсетушісіне

хабарласы

ңыз.