Sony Xperia E5 - Құрастыру

background image

Құрастыру

Құрылғы тек nano SIM карталарын қолдайды.

Nano SIM картасын салу үшін

Белгі науасын SIM карта ұстағышымен бірге сырғытып алмаңыз.

1

Nano SIM/жад картасы

ұясының қақпағын ашыңыз.

2

Тырна

қпен nano SIM картасының ұстағышын сырғытып алыңыз.

3

Nano SIM картасын суретте к

өрсетілгендей дұрыс бағытпен мықтап салыңыз.

4

Карта

ұстағышқа көлденең бағытта салынғанын тексеріңіз.

5

Ұстағышты ұяға салыңыз да, қақпақты жабыңыз.

Құрылғы қосулы кезде nano SIM картасы ұстағышын шығарып алсаңыз, құрылғы
автоматты түрде қайта іске қосылады.

7

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жад картасын салу

1

nano SIM картасы мен жад картасы

ұяларының қақпағын ашыңыз.

2

Жад картасын жад картасыны

ң ұясына салыңыз, одан кейін «тық» еткен дыбыс естігенше

со

ңына дейін ұя ішіне итеріңіз.

3

Қақпақты жабыңыз.

Жад картасы дұрыс қаратып салғаныңызға көз жеткізіңіз.

nano SIM картасын алу үшін

Белгі науасын SIM карта ұстағышымен бірге сырғытып алмаңыз.

1

Nano SIM/жад картасы

ұясының қақпағын ашыңыз.

2

Тырна

қпен nano SIM картасының ұстағышын сырғытып алыңыз.

3

Nano SIM картасын алы

ңыз, содан кейін ұстағышты қайта кіргізіңіз.

4

Ұстағышты ұяға салыңыз да, қақпақты жабыңыз.

Құрылғы қосулы кезде nano SIM картасы ұстағышын шығарып алсаңыз, құрылғы
автоматты түрде қайта іске қосылады.

Жад картасын алу үшін

1

Құрылғыны өшіріңіз немесе Сақтау картасы жанында Параметрлер > Жад > >

Қосымша > Қойма > тарма

ғында жад картасын босатыңыз, содан кейін nano SIM

картасы ж

әне жад картасы ұяларының қақпағын ашыңыз.

2

Жад картасын ішке

қарай басып, тез жіберіңіз.

3

Жад картасын толы

ғымен сыртқа қарай сүйреп, шығарып алыңыз.

4

Қақпақты жабыңыз.