Sony Xperia E5 - Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру

background image

Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру

Егер

қолданба жауап беруді тоқтатса немесе құрылғымен мәселелер туындатса, қолданбаны

бастап

қы күйіне келтіруге немесе оны тазалауға болады.

Қолданба реттеулерін ысыру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

т

үймесін, содан кейін Қолд. парам-рін қал. кел. белгішесін түртіңіз.

Қолданба реттеулерін ысыру құрылғыдан ешқандай қолданба деректерін жоймайды.

Қолданба деректерін өшіру

1

Негізгі экран экранынан опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қолданбаны немесе қызметті таңдаңыз, одан кейін Қойма > ДЕРЕКТЕРДІ ТАЗАРТУ

белгішесін т

үртіңіз.

Қолданба деректерін өшірген кезде таңдалған қолданбаның деректері құрылғыдан
біржола жойылады. Қолданба деректерін өшіру опциясы барлық қолданбаларда немесе
қызметтерде бола бермейді.

Қолданба кэшын өшіру

1

Негізгі экран экранынан опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қолданбаны немесе қызметті таңдаңыз, одан кейін Қойма > КЭШ ЖАДЫН

ТАЗАРТУ белгішесін т

үртіңіз.

Қолданба кэшын өшіру опциясы барлық қолданбаларда немесе қызметтерде бола
бермейді.

Қолданбаның әдепкі параметрін өшіру

1

Негізгі экран экранынан опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қолданбаны немесе қызметті таңдаңыз, одан кейін Әдепкі бойынша ашу >

ӘДЕПКІ МӘНДЕРДІ ТАЗАРТУ белгішесін т

үртіңіз.

Қолданбаның әдепкі параметрін өшіру опциясы барлық қолданбаларда немесе
қызметтерде бола бермейді.