Sony Xperia E5 - Электрондық хабарлар жіберу және алу

background image

Электрондық хабарлар жіберу және алу

1

Барлы

қ электрондық пошта есептік жазбалары мен соңғы қалталарының тізімін көру

2

Электронды

қ хабарларды іздеу

3

Параметрлерге ж

әне опцияларға қол жеткізу

4

Электронды

қ хабарлар тізімі

5

Электронды

қ хабар жазу

Жаңа электрондық хабарларды жүктеп алу

Электронды

қ пошта кіріс жәшігі ашық болғанда хабарлар тізіміне төмен сырғытыңыз.

Жаңа электрондық пошта хабарларын жүктеп көрудің алдында деректер байланысы бар
екенін тексеріңіз. Сәтті деректер байланыстарын қамтамасыз ету үшін Интернет және
MMS параметрлері
бетіндегі 44 бөлімін қараңыз.

86

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электрондық хабарларды оқу үшін

1

Негізгі экран ішінде т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін түртіп,

тексерілетін есептік жазбаны т

үртіңіз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бір

уа

қытта тексергіңіз келсе, белгішесін түртіңіз, содан кейін Біріктірілген кіріс

жәшігі тарма

ғын түртіңіз.

4

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде оқығыңыз келетін электрондық хабарды жоғары не

т

өмен айналдырыңыз да, түртіңіз.

Электрондық хабар жасау және жіберу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Электрондық пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

2

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін

т

үртіңіз және қай есептік жазбадан электрондық хабарды жіберу керектігін таңдаңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін алушы атын немесе электрондық пошта мекенжайын

тері

ңіз немесе ашылмалы тізімнен бір немесе бірнеше алушыны таңдаңыз.

4

Электронды

қ хабардың тақырыбын және хабар мәтінін енгізіп, белгішесін түртіңіз.

Электрондық пошта хабарына жауап беру үшін

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде жауап бергіңіз келетін хабарды тауып, түртіңіз, содан

кейін Жауап беру не Барлығына жауап беру п

әрменін түртіңіз.

2

Жауапты енгізіп, содан кейін белгішесін т

үртіңіз.

Электрондық хабардың бағытын өзгерту үшін

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде бағытын өзгерткіңіз келетін хабарды тауып, түртіңіз,

одан кейін Қайта жіберу п

әрменін түртіңіз.

2

Алушыны

ң атын немесе электрондық пошта мекенжайын теріңіз, содан кейін ашылмалы

тізімнен бір немесе бірнеше алушыны та

ңдаңыз.

3

Хабар м

әтінін енгізіңіз де, белгішесін түртіңіз.

Электрондық хабар тіркемесін көру үшін

1

К

өргіңіз келетін тіркемені қамтитын электрондық хабарды тауып, түртіңіз. Тіркемелер

ар

қылы көрсетіледі.

2

Электронды

қ хабар ашылғаннан кейін Жүктеу пәрменін түртіңіз. Тіркеме жүктеле

бастайды.

3

Тіркемені ж

үктеу аяқталғаннан кейін Көру көру пәрменін түртіңіз.

Жіберушінің электрондық пошта мекенжайын контактілерге сақтау үшін

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде хабарды тауып, түртіңіз.

2

Жіберушіні

ң атын түртіңіз, Контактіге қосу пәрменін түртіңіз, содан кейін OK

т

үймесін түртіңіз.

3

Бар контактіні та

ңдаңыз немесе Жаңа контакт жасау пәрменін түртіңіз.

4

Қажет болса, контакт туралы ақпаратты өңдеңіз, содан кейін Сақтау пәрменін түртіңіз.