Sony Xperia E5 - «Қолдау» қолданбасы

background image

«Қолдау» қолданбасы

Құрылғыдағы «Қолдау» қолданбасын пайдаланушы нұсқаулықтарын, ақаулықтарды жою туралы

н

ұсқаулықтарды шолу, әрі бағдарламалық құрал жаңартулары туралы ақпаратты және өнімге

қатысты ақпаратты табу үшін пайдаланыңыз.

Қолдау қолданбасына кіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

табы

ңыз және басыңыз, кейін қажетті қолдау элементін таңдаңыз.

Ең үздік қол жетімді қолдау үшін Қолдау қолданбасын пайдаланғанда Интернетке
қосылуды ұсынамыз.