Sony Xperia E5 - Қоңыраулар журналын қолдану

background image

Қоңыраулар журналын қолдану

Қоңыраулар журналынан қабылданбаған қоңырауларды , қабылданған қоңырауларды

ж

әне терілген қоңырауларды көруге болады.

Қоңыраулар журналын ашу үшін

1

Негізгі экран ішінде тарма

ғын түртіңіз.

2

опциясын тауып т

үртіңіз.

Қабылданбаған қоңырауларды көру үшін

1

When you have missed a call, жай-к

үй жолағында пайда болады. Күй жолағын төмен

с

үйреңіз.

2

Қабылданбаған қоңырау т

үймесін түртіңіз.

71

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңырау журналындағы нөмірге қоңырау соғу

Н

өмірді түртіңіз.

Қоңырау алдында нөмірді түзету үшін оны қоңырау журналында түртіп ұстап тұрыңыз,
содан кейін Қоң-у соғу алд. нөм. өңдеу түймесін түртіңіз.

Контактілерге қоңырау журналынан нөмір қосу

1

Қоңырау журналында көрсетілетін нөмірді түртіп ұстап тұрып, Контактіге қосу

т

үймесін түртіңіз.

2

Н

өмір қосқыңыз келетін контактіні таңдаңыз немесе Жаңа контакт жасау түймесін

т

үртіңіз.

3

Контакт туралы а

қпаратты түзетіп, Дайын түймесін түртіңіз.

Қоңыраулар журналы опцияларын көру

Қоңыраулар журналы ашық болғанда түймесін түртіңіз.

Сонымен қатар жоғарыдағы нұсқау арқылы жалпы қоңырау параметрлеріне кіруге
болады.