Sony Xperia E5 - Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау

background image

Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау

Құрылғыны контактілер, электрондық пошта, күнтізбе оқиғалары мен онлайн есептік

жазбаларды

ң басқа ақпаратымен (мысалы, Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™

ж

әне Twitter™) синхрондаңыз. Автоматты синхрондау функциясын іске қосу арқылы осындай

есептік жазбалар

үшін деректерді автоматты түрде синхрондауға болады. Не болмаса әрбір

есептік жазбаны

қолмен синхрондауға болады.

Синхрондау үшін онлайн есептік жазбаны реттеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Есептік жазбалар және синхрондау > Есептік жазба қосу
тарма

ғын түртіңіз де, қосқыңыз келетін есептік жазбаны таңдаңыз.

3

Есептік жазба жасау немесе о

ған кіру үшін нұсқауларды орындаңыз.

Онлайн есептік жазбамен қолмен синхрондау үшін

1

Негізгі экран экранында > Параметрлер > Есептік жазбалар және
синхрондау
тарма

ғын түртіңіз.

2

Синхрондау керек есептік жазба атауын т

үртіңіз. Есептік жазбамен синхрондауға болатын

элементтерді

ң тізімі көрсетіледі.

3

Синхрондау керек элемент жанында

қосу-өшіру қосқышын түртіңіз.

Онлайн есептік жазбаны жою үшін

1

Негізгі экран экранында > Параметрлер > Есептік жазбалар және
синхрондау
тарма

ғын түртіңіз.

2

Жою керек есептік жазбаны

ң атауын түртіңіз.

3

белгішесін, содан кейін Есептік жазбаны жою п

әрменін түртіңіз.

4

Растау

үшін Есептік жазбаны жою пәрменін қайтадан түртіңіз.