Sony Xperia E5 - Таңдаулы радио арналар

background image

Таңдаулы радио арналар

Арнаны таңдаулы етіп сақтау

1

Радио

қосылған кезде таңдаулы етіп сақтағыңыз келетін арнаға өтіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Арна

үшін бір атау енгізіп, түсті таңдаңыз, одан Сақтау түймесін басыңыз.

Таңдаулы радио арнасын тыңдау

1

т

үймесін түртіңіз.

2

Опцияны та

ңдаңыз.

Таңдаулы болған арнаны алып тастау

1

Радио ашы

қ болғанда алып тастағыңыз келген арнаға жылжыңыз.

2

т

үймесін, одан кейін Жою түймесін түртіңіз.