Sony Xperia E5 - Bendras mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

background image

Bendras mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Mobiliųjų duomenų ryšį naudoti bendrai su kitais prietaisais galite keliais būdais:

USB susiejimas – bendrai naudokite mobiliųjų duomenų ryšį su vienu kompiuteriu

naudodami USB laidą.

„Bluetooth®“ susiejimas – bendrai naudokite mobiliųjų duomenų ryšį su ne daugiau nei

penkiais kitais prietaisais „Bluetooth®“ ryšiu.

45

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Nešiojamasis Wi-Fi prieigos taškas – bendrai naudokite mobiliųjų duomenų ryšį vienu

metu su ne daugiau nei 8 kitų prietaisų, įskaitant WPS technologiją palaikančius

prietaisus.

Bendras telefono duomenų ryšio naudojimas per USB laidą

1

Išjunkite visus prietaiso USB laido ryšius.

2

Naudodami su prietaisu pateiktą USB laidą, prijunkite jį prie kompiuterio.

3

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

4

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk..

5

Vilkite šalia

USB kaip modemo naudojimas esantį šliaužiklį į dešinę, tada paraginti

bakstelėkite

Gerai. Prisijungus būsenos juostoje rodoma .

6

Kai norite nustoti dalintis duomenų ryšiu, nuvilkite šalia

USB kaip modemo

naudojimas esantį šliaužiklį kairėn arba atjunkite USB laidą.

Negalite bendrai naudoti prietaiso duomenų ryšio ir SD kortelės per USB laidą tuo pačiu metu.

Mobiliųjų duomenų ryšio bendras naudojimas su kitu „Bluetooth®“ įrenginiu

1

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys sujungtas su „Bluetooth®“ įrenginiu ir kad jūsų

įrenginyje suaktyvintas mobiliųjų duomenų srautas.

2

Jūsų įrenginyje: srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk.,

tada vilkite šliaužiklį, esantį šalia

Bluetooth kaip modemo naud., į dešinę.

4

„Bluetooth®“ įrenginyje:: nustatykite įrenginį, kad jis prisijungtų prie tinklo per

„Bluetooth®“. Jei šis įrenginys yra kompiuteris, žr. atitinkamas sąrankos

instrukcijas. Jei įrenginyje veikia „Android™“ operacinės sistema, bakstelėkite

nustatymų piktogramą šalia sujungto įrenginio pavadinimo dalyje

Nustatymai >

„Bluetooth“ > Sujungti prietaisai, tada pažymėkite laukelį Prieiga prie interneto.

5

Jūsų įrenginyje: palaukite, kol būsenos juostoje bus parodyta . Kai piktograma

pasirodys, tai reikš, kad sąranka baigta.

6

Norėdami sustabdyti bendrą mobiliųjų duomenų ryšio naudojimo, vilkite šliaužiklį,

esantį šalia

Bluetooth kaip modemo naud., į kairę.

Funkcija

Bluetooth kaip modemo naud. išjungiama kaskart išjungus įrenginį arba „Bluetooth®“

funkciją.

Daugiau informacijos apie sujungimą ir mobiliųjų duomenų srauto įjungimą žr. skiltyje

Prietaiso

sujungimas su kitu „Bluetooth®“ prietaisu

116 psl. ir

Virtualiojo asmeninio tinklo įtraukimas

49

psl.

Jei norite naudoti prietaisą kaip perkeliamą „Wi-Fi®“ prieigos tašką

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk..

3

Bakstelėkite

Perkeliamo prieigos taško nustatymai > „Wi-Fi“ prieigos taško

konfigūravimas.

4

Įveskite

Tinklo pavadinimas (SSID) informaciją.

5

Norėdami pasirinkti saugos tipą, bakstelėkite lauką

Sauga. Jei reikia, įveskite

slaptažodį.

6

Bakstelėkite

Išsaugoti.

7

Bakstelėkite ir nuvilkite dešinėn šliaužiklį, esantį šalia

Perkeliamas prieigos

taškas.

8

Paraginti bakstelėkite

Gerai, kad patvirtintumėte. Būsenos juostoje rodoma , kai

perkeliamas Wi-Fi prieigos taškas yra aktyvus.

9

Norėdami nustoti dalytis duomenų ryšiu per Wi-Fi, nuvilkite šliaužiklį, esantį šalia

Perkeliamas prieigos taškas į kairę.

46

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Leidimas WPS palaikančiam prietaisui naudoti mobiliųjų duomenų ryšį

1

Įsitikinkite, kad prietaisas veikia, kaip nešiojamasis Wi-Fi prieigos taškas.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk. >

Perkeliamo prieigos taško nustatymai.

4

Šliaužiklį, esantį šalia

Aptinkamas, vilkite dešinėn.

5

Dalyje

„Wi-Fi“ prieigos taško konfigūravimas patikrinkite, ar nešiojamasis prieigos

taškas apsaugotas slaptažodžiu.

6

Bakstelėkite

WPS paspaudimo mygtukas, tada vykdykite atitinkamas instrukcijas.

Arba bakstelėkite >

WPS PIN kodo įrašas, tada įveskite WPS palaikančiame

prietaise rodomą PIN.

Perkeliamojo prieigos taško pervardijimas arba apsaugojimas

1

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk..

3

Bakstelėkite

Perkeliamo prieigos taško nustatymai > Konfigūruoti prieigos tašką.

4

Įveskite tinklo

Tinklo pavadinimas (SSID).

5

Norėdami pasirinkti saugos tipą, bakstelėkite lauką

Sauga.

6

Jei reikia, įveskite slaptažodį.

7

Bakstelėkite

Išsaugoti.