Sony Xperia E5 - Fotografavimas ir filmavimas

background image

Fotografavimas ir filmavimas

1

Priekinės kameros objektyvas

2

Pasirinkti fiksavimo režimą

3

Perjungti priekinę ir pagrindinę kamerą

4

Artinti arba tolinti

5

Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus

6

Išsaugoti vietos būsenos indikatorių

7

Fotografavimas arba filmavimas

8

Grįžti veiksmu atgal arba išjungti kamerą

9

Fiksavimo režimo nustatymai

10 Blykstės nustatymai

Fotografavimas, kai ekranas užrakintas

1

Norėdami aktyvinti ekraną, trumpai paspauskite įjungimo klavišą .

2

Norėdami suaktyvinti kamerą, paspaudę palaikykite kameros piktogramą ir

vilkite ją kairėn.

3

Kai bus atidaryta kamera, bakstelėkite .

Fotografavimas bakstelėjant kameros mygtuką ekrane

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Nukreipkite kamerą į objektą.

3

Bakstelėkite kameros mygtuką ekrane . Nufotografuosite iš karto vos tik atleisite

kameros mygtuką.

Asmenukės fotografavimas priekine kamera

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Bakstelėkite

.

3

Norėdami fotografuoti, paspauskite ekrano kameros mygtuką . Nufotografuosite

iš karto vos tik atleisite kameros mygtuką.

Fotoaparato blykstės naudojimas

1

Atidarę kamerą, bakstelėkite .

2

Pasirinkite norimą blykstės nustatymą.

3

Fotografuokite.

Mastelio keitimo funkcijos naudojimas

Kai kamera yra įjungta, paspauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Kai kamera yra įjungta, suglausdami arba išskėsdami pirštus, priartinkite arba nutolinkite

vaizdą kameros ekrane.

95

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Vaizdo klipo įrašymas

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Nukreipkite kamerą į objektą.

3

Norėdami pradėti įrašyti, bakstelėkite .

4

Norėdami pristabdyti vaizdo klipo įrašymą, bakstelėkite . Norėdami tęsti įrašymą,

bakstelėkite .

5

Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

Fotografavimas filmuojant vaizdo įrašą

Norėdami nufotografuoti, kai filmuojate vaizdo įrašą, bakstelėkite .

Nufotografuosite iš karto vos tik atleisite kameros mygtuką.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

1

Suaktyvinkite kamerą, tada bakstelėkite miniatiūrą ir atidarykite nuotrauką arba

vaizdo įrašą.

2

Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Nuotraukos ar įrašyto vaizdo įrašo trynimas

1

Raskite norimą ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

2

Bakstelėkite ekraną, kad pasirodytų įrankių juosta.

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Trinti, kad patvirtintumėte.