Sony Xperia E5 - Skrydžio režimas

background image

Skrydžio režimas

Skrydžio režimu tinklo ir radijo siųstuvai-imtuvai išjungiami, kad netrukdytų jautriai įrangai.

Bet galite ir toliau žaisti žaidimus, klausytis muzikos, žiūrėti vaizdo įrašus ir kitą turinį, jei

tik jis įrašytas atminties kortelėje arba vidinėje atmintyje. Jei įjungti žadintuvo signalai, jie

taip pat veiks.

Įjungus skrydžio režimą, sumažėja akumuliatoriaus eikvojimas.

Skrydžio režimo įjungimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai.

3

Vilkite šalia

Skrydžio režimas esantį šliaužiklį į įjungimo padėtį.

120

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.