Sony Xperia E5 - Prietaiso perdirbimas

background image

Prietaiso perdirbimas

Namie mėtosi senas prietaisas? Gal geriau jį perdirbti? Taip padėsite mums dar kartą

panaudoti jame esančias medžiagas ir komponentus, taip pat apsaugosite aplinką!

Daugiau informacijos apie jūsų regione esančias perdirbimo galimybes pateikiama

www.sonymobile.com/recycle/

.

128

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.