Sony Xperia E5 - Programų ekranas

background image

Programų ekranas

Programų ekrane, kurį atidarote iš Pagrindinio ekrano, pateikiamos jūsų prietaise iš

anksto įdiegtos ir jūsų pačių atsisiųstos programos.

Visų programų peržiūra programų ekrane

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Programų ekrane brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Programos atidarymas programų ekrane

Kai programų ekranas atidarytas, brūkštelėkite į kairę ar dešinę, kad rastumėte

programą, tada bakstelėkite ją.

Programos paieška iš programų ekrano

1

Atidarę programų ekraną bakstelėkite

Ieškoti programose.

2

Bakstelėkite norimos ieškoti programos pavadinimą.

23

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Programos nuorodos įtraukimas į pagrindinį ekraną

1

Programų ekrane palieskite ir palaikykite programos piktogramą, kad ją

pasirinktumėte, tada nuvilkite ją į virutinę ekrano dalį. Atidaromas pagrindinis

ekranas.

2

Nuvilkite piktogramą į norimą pagrindinio ekrano vietą ir paleiskite.

Programos pašalinimas iš programų ekrano

1

Palieskite ir palaikykite bet kurią sritį programų ekrane, kol įrenginys suvibruos.

Šalia visų programų, kurias galima pašalinti, bus rodoma .

2

Pasirinkite norimą pašalinti programą, tada bakstelėkite

Trinti.

Programų rikiavimas programų ekrane

1

Atidarę programų ekraną bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Rikiuoti programas ir pasirinkite pasirinktį.

Programos perkėlimas programų ekrane

1

Atidarę programų ekraną bakstelėkite .

2

Įsitikinkite, kad dalyje

Rikiuoti programas pasirinkta Savoji tvarka.

3

Palieskite ir palaikykite programą, kol ji bus pažymėta, tada vilkite ją į naują vietą.