Sony Xperia E5 - Ekrano nustatymai

background image

Ekrano nustatymai

Ekrano ryškumo koregavimas rankiniu būdu, nepaisant apšvietimo sąlygų

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas.

3

Vilkite šalia

Prisitaikantis šviesumas esantį šliaužiklį į išjungimo padėtį.

4

Bakstelėkite

Šviesumo lygis.

5

Ryškumą pritaikykite vilkdami šliaužiklį.

Sumažinus ryškumo lygį, akumuliatorius veikia ilgiau.

Laiko, kada išsijungs ekranas, pritaikymas

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Užmigti.

3

Pasirinkite parinktį.

Norėdami greitai išjungti ekraną, trumpai paspauskite įjungimo klavišą .

Intelektualusis foninio apšvietimo valdymas

Intelektualioji foninio apšvietimo valdymo funkcija išlaiko ekraną įjungtą, kol prietaisas

laikomas rankoje. Padėjus prietaisą, ekranas išjungiamas atsižvelgiant į miego režimo

nustatymą.

Intelektualiojo foninio apšvietimo valdymo funkcijos įjungimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Intelekt. foninis apšviet..

3

Vilkite šliaužiklį dešinėn.

Ekrano prisegimas

Naudodami ekrano prisegimą nustatykite, kad prietaisas rodytų tik konkrečios programos

ekraną. Pavyzdžiui, jei žaidžiate žaidimą ir netyčia paliečiate pagrindinio ekrano naršymo

klavišą, ekrano prisegimo funkcija neleidžia sumažinti aktyvaus žaidimo programos

ekrano. Taip pat galite naudoti šią funkciją skolindami prietaisą kitam asmeniui ir padaryti

taip, kad jam būtų sunkiau prieiti prie daugiau nei vienos programos. Pavyzdžiui, galite

paskolinti kam nors savo prietaisą, kad jis galėtų nufotografuoti, ir prisegti kameros

programos ekraną, kad šis asmuo negalėtų lengvai pasinaudoti kitomis programomis,

pvz., el. pašto programa.

Ekrano prisegimas nėra saugos funkcija ir ne visiškai apsaugo nuo kitų naudotojų ekrano

atsegimo ir prieigos prie jūsų prietaiso. Jei norite apsaugoti duomenis, turite nustatyti, kad

54

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

atsegant ekraną prietaisas reikalautų įvesti ekrano užrakto PIN kodą, slaptažodį arba

kombinaciją.

Ekrano prisegimo aktyvinimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano

prisegimas.

3

Vilkite šliaužiklį dešinėn.

4

Jeigu prietaiso užrakto ekranui nesate nustatę kombinacijos, PIN arba

slaptažodžio, vilkite šliaužiklį greta

Užrakinti įrenginį atsegant į dešinę ir pasirinkite

pasirinktį. Jeigu jau esate įgalinę užrakto ekraną, aktyvinę ekrano prisegimą vilkite

šliaužiklį, kad aktyvintumėte atitinkamą apsaugos pasirinktį.

Ekrano prisegimui nebūtina kombinacija, PIN arba slaptažodis.

Ekrano prisegimas

1

Įsitikinkite, kad prietaise suaktyvintas ekrano prisegimas.

2

Atidarykite programą ir nueikite į ekraną, kurį norite prisegti.

3

Bakstelėkite .

4

Jei norite, kad būtų rodoma ekrano prisegimo piktograma , braukite aukštyn.

5

Bakstelėkite .

6

Atsidariusiame kontekstiniame lange bakstelėkite

Supratau.

Ekrano atsegimas

1

Prisegtame ekrane palieskite ir palaikykite ir tuo pačiu metu.

2

Paleiskite abu mygtukus.

Jei pasirinkote saugumo pasirinktį, kai suaktyvinote ekrano prisegimo funkciją, turite įvesti

kombinaciją, PIN kodą arba slaptažodį ir atrakinti prietaisą, kad ekraną būtų galima atsegti.