Sony Xperia E5 - Balso paštas

background image

Balso paštas

Jei abonementui teikiama balso pašto paslauga, skambintojai gali palikti jums balso

žinutes, kai negalite atsiliepti. Balso pašto paslaugos numeris paprastai išsaugomas SIM

kortelėje. Jei numeris neišsaugotas, galite jį gauti iš paslaugų teikėjo ir įvesti rankiniu

būdu.

Balso pašto numerio įvedimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Balso paštas >Balso pašto

nustatymai > Balso pašto numeris.

3

Įveskite savo balso pašto numerį.

4

Bakstelėkite

Gerai.

Skambinimas į balso pašto paslaugą

1

Atidarykite numerio rinkiklį.

2

Palaikykite palietę

1

, kol bus surinktas jūsų balso pašto numeris.

Jums pirmą kartą skambinant savo balso pašto numeriu, jūsų tinklo operatoriaus balso pašto

sistema paprastai paragins jus nustatyti savo balso paštą. Pavyzdžiui, jūsų gali paprašyti

įrašyti pasveikinimą ir nustatyti slaptažodį.