Sony Xperia E5 - Ierīces atjaunināšana

background image

Ierīces atjaunināšana

Ierīces programmatūra ir jāatjaunina, lai iegūtu jaunāko funkcionalitāti, uzlabojumus un

kļūdu labojumus, šādi nodrošinot optimālu veiktspēju. Ja ir pieejams programmatūras

atjauninājums, statusa joslā tiek parādīta ikona . Jaunus atjauninājumus varat meklēt arī

manuāli, vai arī ieplānot atjaunināšanu.
Visvienkāršākais veids, kā instalēt programmatūras atjauninājumu, ir ierīcē izmantot

bezvadu savienojumu. Tomēr daži atjauninājumi nav pieejami lejupielādei bezvadu režīmā.
Lai atjauninātu ierīci, Windows vai Apple

®

Mac

®

datorā ir jāizmanto programmatūra

Xperia™ Companion.
Pirms ierīces atjaunināšanas izpildiet turpmāk norādīto.

Pārliecinieties, ka atmiņas ietilpība ir pietiekama, pirms mēģināt veikt atjaunināšanu.

Ja lietojat ierīci kopā ar vairākiem citiem lietotājiem, lai atjauninātu ierīci, jums jāpiesakās

kā ierīces īpašniekam, proti, primārajam lietotājam.

Sistēmas un lietotņu atjauninājumi jūsu ierīcē var parādīt funkcijas citādi, nekā aprakstīts

šajā lietotāja rokasgrāmatā. Pēc atjaunināšanas Android™ versija, iespējams, netiks

ietekmēta.
Lai iegūtu plašāku informāciju par programmatūras atjauninājumiem, atveriet vietni

www.sonymobile.com/update/

.

Jaunas programmatūras meklēšana

1

Ja ierīci lieto vairāki lietotāji, pārliecinieties, ka esat pierakstījies kā īpašnieks.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

3

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Par tālruni > Programmat.

atjaunināšana.

Ja nav pieejama jauna programmatūra, iespējams, ka jūsu ierīcē nav pietiekami daudz brīvas

vietas. Ja jūsu Xperia™ ierīces iekšējā atmiņā (ierīces atmiņā) ir mazāk nekā 500 MB brīvas

vietas, jūs nesaņemat informāciju par jaunu programmatūru. Paziņojumu panelī ir redzams

tālāk norādītais paziņojums, kas brīdina par nepietiekamu vietu krātuvē. Krātuvē sāk trūkt

vietas. Dažas sistēmas funkcijas, iespējams, nedarbosies. Ja saņemat šādu paziņojumu, jums

35

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

ir jāatbrīvo iekšējā atmiņa (ierīces atmiņa), lai varētu saņemt paziņojumus par jaunu pieejamu

programmatūru.

Ierīces atjaunināšana bezvadu režīmā

Lai ierīces programmatūru atjauninātu bezvadu režīmā, izmantojiet lietotni

Programmatūras atjauninājums. Tas, kādus atjauninājumus varat lejupielādēt, izmantojot

mobilo tīklu, ir atkarīgs no jūsu operatora. Jaunas programmatūras lejupielādei ieteicams

izmantot

Wi-Fi tīklu, nevis mobilo tīklu; šādi varēsit izvairīties no datplūsmas izmaksām.

Sistēmas atjauninājuma lejupielāde un instalēšana

1

Ja ierīci lieto vairāki lietotāji, pārliecinieties, ka esat pierakstījies kā īpašnieks.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

3

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Par tālruni > Programmat.

atjaunināšana.

4

Ja ir pieejams sistēmas atjauninājums, piesitiet vienumam

Lejupielādēt, lai

lejupielādētu to savā ierīcē.

5

Kad lejupielāde ir pabeigta, piesitiet vienumam

Instalēt un izpildiet ekrānā sniegtos

norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.

Programmatūras atjaunināšanas ieplānošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Par tālruni > Programmat. atjaunināšana un

piesitiet tam.

3

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi > Automātiska instalēšana >

Laika iestatīšana.

4

Iestatiet vēlamo programmatūras atjaunināšanas laiku un pēc tam pēc tam

piesitiet pie

Labi.

Ierīces atjaunināšana, izmantojot datoru

1

Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2

Pārliecinieties, ka ierīces ekrāns ir atbloķēts, un ierīces USB savienojuma režīms

ierīcē ir iestatīts uz

Failu pārsūtīšana (MTP).

3

Atveriet programmatūru Xperia™ Companion, ja tā netiek automātiski palaista.

4

Pārliecinieties, ka datoram ir izveidots savienojums ar internetu.

5

Datorā: Ja tiek atrasts jauns programmatūras atjauninājums, parādās uznirstošs

logs. Izpildiet ekrānā redzamos norādījums, lai palaistu attiecīgos programmatūras

atjauninājumus.

Ja datorā nav instalēta programmatūra Xperia™ Companion, savienojiet ierīci ar datoru un

izpildiet ekrānā redzamos instalēšanas norādījumus. Izmantojiet tikai ierīces komplektā iekļauto

USB kabeli, un pārliecinieties, ka tas ir pareizi savienots ar ierīci un datoru.