Sony Xperia E5 - Ierīces identifikācijas numura atrašana

background image

Ierīces identifikācijas numura atrašana

Jūsu ierīcei ir unikāls ID (identifikācijas) numurs. Ierīcē šis numurs tiek dēvēts par IMEI

(International Mobile Equipment Identity — starptautiskais mobilās ierīces identifikators).

Saglabājiet šī koda kopiju. Tas var būt nepieciešams, piemēram, kad piekļūstat Xperia™

Care atbalsta pakalpojumam un ierīce ir jāreģistrē. Turklāt, ja ierīci nozog, daži tīkla

operatori var izmantot šo numuru, lai pārtrauktu ierīces piekļuvi tīklam valstī, kurā

atrodaties.

17

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sava IMEI numura skatīšana uz etiķetes plāksnes

Negrieziet uzlīmes plāksni, kad izvelkat vai ievietojat to.

1

Noņemiet nano SIM/atmiņas kartes vāciņu.

2

Ar pirksta nagu izvelciet nano SIM kartes turētāju.

3

Ar pirksta nagu velciet uzlīmes plāksni, līdz to var noturēt rokās.

4

Turiet uzlīmes plāksni no abām malām un horizontāli izvelciet to, kā parādīts attēlā.

Lai skatītu IMEI numuru, varat arī atvērt ierīces tālruņa numuru sastādīšanas ekrānu un ievadīt

*#06#

.

IMEI numura skatīšana, izmantojot ierīces iestatījumus

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Par tālruni > Statuss > IMEI informācija.