Sony Xperia E5 - Ģeogrāfisko atrašanās vietu pievienošana fotoattēliem

background image

Ģeogrāfisko atrašanās vietu pievienošana fotoattēliem

Iespējojiet funkciju Saglabāt atrašanās vietu, lai fotoattēlu uzņemšanas laikā pievienotu

tiem aptuveno ģeogrāfisko atrašanās vietu. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiek noteikta,

izmantojot bezvadu tīklus un/vai GPS tehnoloģiju.
Ja kameras ekrānā ir redzams simbols , ir ieslēgta atrašanās vietas saglabāšana, taču

nav noteikta ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Ja ir redzams simbols , ir ieslēgta atrašanās

vietas saglabāšana un ir noteikta ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tāpēc to var pievienot

fotoattēlam. Ja nav redzams neviens no šiem simboliem, atrašanās vietas saglabāšana ir

atspējota.

Ģeogrāfisko atzīmju pievienošanas ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

2

Piesitiet vienumam

Iestatījumi > Atrašanās vieta.

3

Piesitiet pie ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža.

4

Aktivizējiet kameru.

5

Piesitiet vienumam .

6

Atrodiet vienumu

Saglabāt atrašanās vietu. Velciet slīdni pa labi.