Sony Xperia E5 - Atskaņošanas saraksti

background image

Atskaņošanas saraksti

Lietotnes Mūzika sākuma ekrānā, izmantojot ierīcē saglabātos mūzikas failus, varat

izveidot pats savus atskaņošanas sarakstus.

91

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Savu atskaņošanas sarakstu izveide

1

Lietotnes Mūzika sākuma ekrānā pieskarieties tās dziesmas vai albuma

nosaukumam, ko vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam, un turiet to.

2

Atvērtajā izvēlnē piesitiet pie

Pievienot atskaņošanas sarakstam > Izveidot jaunu

atskaņošanas sarakstu.

3

Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un piesitiet pie

Labi.

Varat arī piesist pie albuma attēla un pēc tam pie

Pievienot atskaņošanas sarakstam, lai

izveidotu jaunu atskaņošanas sarakstu.

Savu atskaņošanas sarakstu atskaņošana

1

Atveriet lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlni un piesitiet pie

Atsk. saraksti.

2

Sadaļā

Atsk. saraksti atlasiet atskaņošanas sarakstu, ko vēlaties atvērt.

3

Ja vēlaties atskaņot visas dziesmas, piesitiet pie

Sajaukt visu.

Dziesmu pievienošana atskaņošanas sarakstam

1

Lietotnes Mūzika sākuma ekrānā ritiniet līdz dziesmai vai albumam, ko vēlaties

pievienot atskaņošanas sarakstam.

2

Pieskarieties dziesmas vai albuma nosaukumam un turiet to, pēc tam piesitiet

Pievienot atskaņošanas sarakstam.

3

Piesitiet tā atskaņošanas saraksta nosaukumam, kuram vēlaties pievienot šo

albumu vai dziesmu. Albums vai dziesma tagad ir pievienota atskaņošanas

sarakstam.

Dziesmas izņemšana no atskaņošanas saraksta

1

Atskaņošanas sarakstā pieskarieties un turiet tās dziesmas nosaukumu, kuru

vēlaties dzēst.

2

Piesitiet pie

Dzēst no atskaņošanas saraksta.

Dziesmu, kas saglabāta atmiņas kartē vai ierīces iekšējā atmiņā, iespējams, nevarēs izdzēst.

Atskaņošanas saraksta dzēšana

1

Atveriet lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlni un piesitiet pie

Atsk. saraksti.

2

Pieskarieties dzēšamajam atskaņošanas sarakstam un turiet to.

3

Piesitiet pie

Dzēst.

4

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet pie

Dzēst.

Viedos atskaņošanas sarakstus nevar izdzēst.