Sony Xperia E5 - Ekrānuzņēmuma ieguve

background image

Ekrānuzņēmuma ieguve

Varat kā ekrānuzņēmumu iegūt jebkura ierīcē redzamā ekrāna nekustīgu attēlu. Iegūtie

ekrānuzņēmumi tiek automātiski saglabāti albumā.

Ekrānuzņēmuma uzņemšana

1

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz tiek atvērts uzvednes

logs.

2

Piesitiet pie .

Varat arī uzņemt ekrānuzņēmumu, vienlaicīgi nospiežot un paturot ieslēgšanas/izslēgšanas

pogu un skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc ekrānuzņēmuma iegūšanas varat atlaist

taustiņus.

Ekrānuzņēmumu skatīšana

Novelciet statusa joslu pilnībā līdz lejai, pēc tam piesitiet pie apskatāmā

ekrānuzņēmuma.

Ekrānuzņēmumus varat apskatīt arī lietotnē Albums.