Sony Xperia E5 - Fons un motīvi

background image

Fons un motīvi

Izmantojot fonus un dažādus motīvus, sākuma ekrānu varat pielāgot savam stilam.

26

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna fona maiņa

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē.

2

Piesitiet

Foni un atlasiet kādu no iespējām.

Motīva iestatīšana

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē.

2

Piesitiet pie

Motīvi.

3

Atlasiet iespēju un izpildiet ierīcē redzamos norādījumus.

Kad nomaināt motīvu, mainās arī dažu lietotņu fons.