Sony Xperia E5 - Lietotņu ekrāns

background image

Lietotņu ekrāns

Lietotņu ekrānā, kuru var atvērt no sākuma ekrāna, ir lietotnes, kas jau bija sākotnēji

instalētas ierīcē, kā arī lejupielādētās lietotnes.

Visu lietotņu skatīšana lietotņu ekrānā

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Švīkājiet lietotņu ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Lietotnes atvēršana lietotņu ekrānā

Kad ir atvērts lietotņu ekrāns, lai atrastu lietotni, švīkājiet pa kreisi vai pa labi un

pēc tam piesitiet šai lietotnei.

Lietotnes meklēšana lietotņu ekrānā

1

Kad ir atvērts lietotnes ekrāns, piesitiet vienumam

Meklēt lietotnes.

2

Ievadiet tās lietotnes nosaukumu, kuru vēlaties meklēt.

23

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lietotnes īsceļa pievienošana sākuma ekrānam

1

Lietotņu ekrānā pieskarieties lietotņu ikonai un turiet to, līdz tā tiek atlasīta, pēc

tam pārnesiet ikonu uz ekrāna augšpusi. Tiek atvērts sākuma ekrāns.

2

Velciet ikonu uz vajadzīgo atrašanās vietu sākuma ekrānā un pēc tam atlaidiet

pirkstu.

Lietotnes atinstalēšana lietotņu ekrānā

1

Pieskarieties jebkuram tukšam lietotņu ekrāna apgabalam un turiet to, līdz ierīce

ievibrējas. Visas lietotnes, ko var atinstalēt, ir apzīmētas ar .

2

Atlasiet lietotni, kuru vēlaties atinstalēt, pēc tam piesitiet

Dzēst.

Lietotņu kārtošana lietotņu ekrānā

1

Kad ir atvērts lietotnes ekrāns, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Lietotņu kārtošana, pēc tam atlasiet iespēju.

Lietotņu pārvietošana lietotņu ekrānā

1

Kad ir atvērts lietotnes ekrāns, piesitiet pie .

2

Pārliecinieties, vai sadaļā

Lietotņu kārtošana ir atlasīta opcija Sava kārtība.

3

Pieskarieties lietotnei un turiet to, līdz tā tiek atlasīta, un pēc tam velciet to uz jauno

atrašanās vietu.