Sony Xperia E5 - Paziņojumi

background image

Paziņojumi

Paziņojumi informē par notikumiem, piemēram, jaunu ziņu saņemšanu un kalendāra

paziņojumiem, kā arī par notiekošām darbībām, piemēram, failu lejupielādi. Paziņojumi

tiek rādīti šādās vietās:

Statusa joslā

Paziņojumu panelī

Slēgšanas ekrānā

Paziņojumu paneļa atvēršana un aizvēršana

27

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu uz leju.

2

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet paneli uz augšu.

Rīcība attiecībā uz paziņojumu panelī rādītu paziņojumu

Piesitiet paziņojumam.

Paziņojuma nerādīšana paziņojumu panelī

Novietojiet pirkstu uz paziņojuma un švīkājiet pa kreisi vai pa labi.

Paziņojuma palielināšana paziņojumu panelī

Velciet paziņojumu uz leju.

Ne visus paziņojumus var palielināt.

Visu paziņojumu dzēšana no paziņojumu paneļa

Piesitiet pie

.

Rīcība attiecībā uz paziņojumu slēgšanas ekrānā

Divreiz piesitiet paziņojumam.

Paziņojuma nerādīšana slēgšanas ekrānā

Novietojiet pirkstu uz paziņojuma un švīkājiet pa kreisi vai pa labi.

Paziņojuma palielināšana slēgšanas ekrānā

Velciet paziņojumu uz leju.

Ne visus paziņojumus var palielināt.

Paziņojumu pārvaldība slēgšanas ekrānā

Ierīci varat iestatīt tā, lai slēgšanas ekrānā tiktu rādīti tikai atlasīti paziņojumi. Varat norādīt,

lai visi paziņojumi un to saturs būtu pieejams, paslēpt visu paziņojumu vai konkrētu

lietotņu sensitīvu saturu vai izvēlēties vispār nerādīt paziņojumus.

Slēgšanas ekrānā rādāmo paziņojumu atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi > Kad ierīce ir bloķēta.

3

Atlasiet iespēju.

Paziņojumu rādīšanas iespējas slēgšanas ekrānā

Rādīt visu saturu

paziņojumos

Saņemiet visus paziņojumus slēgšanas ekrānā. Kad šis iestatījums ir ieslēgts,

atcerieties, ka viss saturs (tai skaitā arī ienākošā e-pasta un tērzēšanas) būs redzams

slēgšanas ekrānā, ja vien attiecīgās lietotnes nenorādāt kā

Paslēpt sensitīvu saturu

iestatījumu

Lietotņu paziņojumi izvēlnē.

Paslēpt sensitīvu

saturu paziņojumos

Lai šis iestatījums būtu pieejams, ekrāna slēgšanai jāiestata PIN kods, parole vai

shēma.

Saturs paslēpts tiek rādīts slēgšanas ekrānā, kad tiek saņemti sensitīvi

paziņojumi. Piemēram, saņemat paziņojumu par ienākošu e-pastu vai tērzēšanu, bet

paziņojuma saturs slēgšanas ekrānā nav redzams.

Nerādīt paziņojumus

vispār

Slēgšanas ekrānā netiek rādīts neviens paziņojums.

Lietotņu paziņojumu līmeņu iestatīšana

Katrai lietotnei varat iestatīt savas paziņojumu darbības. Piemēram, varat bloķēt visus e-

pasta paziņojumus, kā prioritārus norādīt Facebook™ paziņojumus un iestatīt, ka

ziņapmaiņas paziņojumu saturs slēgšanas ekrānā nav redzams.

28

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lietotnes paziņojumu līmeņa iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi > Lietotņu paziņojumi.

3

Atlasiet lietotni, kurai vēlaties mainīt paziņojumu iestatījumus.

4

Velciet atbilstošo slīdni pa labi.

Noteikto lietotņu paziņojumu līmeņi un iespējas

Bloķēt visus

Nekad nerādīt atlasītās lietotnes paziņojumus.

Uzskatīt par prioritāti Saņemt atlasītās lietotnes paziņojumus tikai tad, kad iespēja Netraucēt ir iestatīta kā

Prioritāte.

Atļaut ieskatus

Atļaut atlasītajai lietotnei atsevišķus paziņojumus īslaicīgi parādīt pašreizējā ekrānā.

Paziņojuma gaismas signāls

Paziņojuma gaismas signāls informē par akumulatora statusu un dažiem citiem

notikumiem. Piemēram, ja signāls mirgo baltā krāsā, tas norāda uz jaunu ziņu vai

neatbildētu zvanu. Paziņojuma gaismas signāls ir iespējots pēc noklusējuma, bet to var

atspējot manuāli.

Ja paziņojuma gaismas signāls ir atspējots, tas iedegas tikai tad, ja brīdina par akumulatora

statusu, piemēram, ja akumulatora uzlādes līmenis nokrītas zem 15%.

Paziņojuma gaismas signāla iespējošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi.

3

Velciet slīdni blakus

Paziņojuma gaismas signāls pa labi.