Sony Xperia E5 - Sākuma ekrāns

background image

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur sākat lietot savu ierīci. Tas līdzinās darbvirsmai datora ekrānā.

Sākuma ekrānā var būt līdz divdesmit rūtīm, kuru kopējais platums pārsniedz parasto

ekrāna platumu. Sākuma ekrāna rūšu skaitu norāda sākuma ekrāna apakšpusē esošā

punktiņu rinda. Izceltais punktiņš apzīmē rūti, kura pašlaik ir atvērta.

1

Xperia™ ierīces iepazīšanas logrīks — piesitiet, lai atvērtu logrīku, un atlasiet uzdevumu, piemēram,

satura kopēšanu no vecās ierīces vai Xperia™ pakalpojumu iestatīšanu.

2

Punkti — norāda sākuma ekrāna rūšu skaitu.

Sākuma ekrāna atvēršana

Nospiediet .

Sākuma ekrāna pārlūkošana

Sākuma ekrāna rūtis

Sākuma ekrānā varat pievienot jaunas rūtis (līdz divdesmit rūtīm), kā arī varat tās dzēst.

Varat arī kādu rūti iestatīt kā galveno sākuma ekrāna rūti.

22

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Rūts iestatīšana par sākuma ekrāna galveno rūti

1

Pieskarieties jebkuram apgabalam sākuma ekrānā un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu rūti, ko vēlaties iestatīt kā sākuma ekrāna

galveno rūti, pēc tam ekrāna augšējā kreisajā stūrī piesitiet vienumam .

Rūts pievienošana sākuma ekrānam

1

Pieskarieties jebkuram apgabalam sākuma ekrānā un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Švīkājiet līdz galam pa labi un pa kreisi, lai pārlūkotu rūtis, un pēc tam piesitiet pie

.

Rūts dzēšana no sākuma ekrāna

1

Pieskarieties jebkuram apgabalam sākuma ekrānā un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu rūti, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam rūts

augšējā labajā stūrī piesitiet pie .

Sākuma ekrāna iestatījumi

Lietotnes atinstalēšana sākuma ekrānā

1

Pieskarieties jebkuram tukšam sākuma ekrāna apgabalam un turiet to, līdz ierīce

ievibrējas.

2

Lai pārlūkotu rūtis, švīkājiet pa kreisi vai pa labi. Visas atinstalējamās lietotnes ir

atzīmētas ar ikonu .

3

Piesitiet lietotnei, ko vēlaties atinstalēt, un pēc tam piesitiet vienumam

Dzēst.

Sākuma ekrāna ikonu lieluma pielāgošana

1

Pieskarieties jebkuram sākuma ekrāna apgabalam un turiet to, līdz ierīce novibrē,

pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Ikonas lielums, pēc tam atlasiet iespēju.