Sony Xperia E5 - Režīms Netraucēt

background image

Režīms Netraucēt

Varat manuāli pārslēgt ierīci režīmā Netraucēt un izlemt, cik ilgi ierīce būs pārslēgta šajā

režīmā. Varat arī iepriekš iestatīt laiku, kad ierīce ir automātiski jāpārslēdz režīmā

Netraucēt.

Režīma Netraucēt aktivizēšana

1

Velciet statusa joslu uz leju, lai piekļūtu ātro iestatījumu panelim.

2

Atrodiet vienumu un piesitiet tam.

3

Izvēlieties kādu no iespējām un pēc tam piesitiet pie

Gatavs.

Ātra pārslēgšanās starp režīmiem Netraucēt/Vibrosignāls/Skaņa

1

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, līdz tiek parādīts , vai .

2

Piesitiet pie

vai , lai ātri pārslēgtu režīmus Vibrosignāls/Skaņa. Lai aktivizētu

režīmu Netraucēt, nospiediet skaļuma taustiņu uz leju, kad ir aktivizēts režīms

Vibrosignāls.

Režīma Netraucēt laika intervālu ieplānošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi > Netraucēt > Autom.

kārtulas un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet laiku vai notikumu, lai ieplānotu režīmu Netraucēt, vai pievienojiet jaunu

noteikumu.

4

Ievadiet vēlamo noteikuma nosaukumu un pēc tam piesitiet pie

Labi.

5

Atrodiet vienumu

Dienas, piesitiet pie tā, atzīmējiet attiecīgo dienu izvēles rūtiņas

un pēc tam piesitiet pie

Gatavs.

6

Lai pielāgotu sākuma laiku, piesitiet pie

Sākuma laiks, atlasiet vērtību un pēc tam

piesitiet pie

Labi.

7

Lai pielāgotu beigu laiku, piesitiet pie

Beigu laiks, atlasiet vērtību un pēc tam

piesitiet pie

Labi. Atlasītajā laika intervālā ierīce paliek režīmā Netraucēt.

Izņēmumu iestatīšana režīmā Netraucēt

Varat izvēlēties, kāda veida paziņojumiem ir atļauts skanēt režīmā Netraucēt, un varat

filtrēt izņēmumus, balstoties uz to, no kā nāk paziņojumi. Visbiežāk sastopamie

izņēmumu veidi:

53

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Notikumi un atgādinājumi

Zvani

Ziņas

Signāli

Izņēmumu atļaušana režīmā Netraucēt

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi > Netraucēt > Atļauts tikai

prioritātes režīmā un piesitiet pie tiem.

3

Velciet slīdni zem vēlamās iespējas.

Izņēmumu piesaistīšana noteiktu veidu kontaktiem

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi > Netraucēt > Atļauts tikai

prioritātes režīmā un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet pie

Zvani vai Ziņojumi.

4

Atlasiet iespēju.