Sony Xperia E5 - Skaļums un skaņas iestatījumi

background image

Skaļums un skaņas iestatījumi

Varat pielāgot skaļumu paziņojumiem, kā arī mūzikas un videoklipu atskaņošanai.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Multivides failu atskaņošanas skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Atskaņojot mūziku vai skatoties videoklipu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu

vai uz leju, pat ja ekrāns ir bloķēts.

Vibrosignāla režīma ieslēgšana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, līdz tiek parādīts vienums

.

Skaļuma līmeņu pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi un piesitiet pie tiem.

3

Velciet skaļuma slīdņus uz vēlamajām pozīcijām.

Varat arī nospiest skaļuma taustiņu uz augšu vai leju un pēc tam piesist pie

, lai atsevišķi

pielāgotu zvana signāla, multivides atskaņošanas vai modinātāja skaņas līmeņus.

Ierīces iestatīšana, lai tā vibrētu, saņemot zvanus

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi.

3

Velciet slīdni blakus

Zvaniem arī vibrosignāls pa labi.

52

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Zvana signāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi > Tālruņa zvana signāls un

piesitiet tam.

3

Atlasiet iespēju sarakstā vai piesitiet pie un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas

failu.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet pie

Gatavs.

Paziņojuma skaņas atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi > Paziņojuma skaņa un

piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet iespēju sarakstā vai piesitiet pie un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas

failu.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet pie

Gatavs.

Dažām lietotnēm ir pašām savas paziņojumu skaņas, kuras varat atlasīt lietotņu iestatījumos.

Pieskārienu signālu aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi > Citas skaņas.

3

Velciet slīdņus blakus

Cipartastatūras signāli un Pieskāriena skaņas pa labi.