Sony Xperia E5 - Saturs

background image

Saturs

Darba sākšana............................................................................... 6

Par šo lietotāja rokasgrāmatu.............................................................. 6
Pārskats..............................................................................................6
Salikšana............................................................................................ 7
Ekrāna aizsardzība.............................................................................. 8
Ierīces ieslēgšana pirmo reizi............................................................... 8
Kāpēc ir nepieciešams Google™ konts?............................................. 9

Ierīces drošība..............................................................................11

Ierīces aizsardzības nodrošināšana....................................................11
Ekrāna slēgšana................................................................................11
Ierīces automātiska atbloķēšana........................................................13
SIM kartes aizsardzība...................................................................... 17
Ierīces identifikācijas numura atrašana...............................................17
Pazaudētas ierīces atrašana .............................................................18

Pamatiemaņu apgūšana.............................................................. 20

Skārienekrāna lietošana.................................................................... 20
Ekrāna slēgšana un atslēgšana......................................................... 21
Sākuma ekrāns................................................................................. 22
Lietotņu ekrāns................................................................................. 23
Navigācija lietotnēs............................................................................24
Logrīki...............................................................................................25
Īsceļi un mapes................................................................................. 25
Fons un motīvi...................................................................................26
Ekrānuzņēmuma ieguve.................................................................... 27
Paziņojumi........................................................................................ 27
Statusa joslas ikonas.........................................................................29
Lietotņu pārskats.............................................................................. 31

Akumulators un apkope............................................................... 33

Ierīces uzlāde.................................................................................... 33
Akumulators un enerģijas pārvaldība................................................. 34
Ierīces atjaunināšana......................................................................... 35
Apkope, izmantojot datoru................................................................ 36
Krātuve un atmiņa............................................................................. 37
Satura dublēšana un atjaunošana..................................................... 39

Lietotņu lejupielāde...................................................................... 42

Lietotņu lejupielāde no Google Play™............................................... 42
Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem............................................... 42

Internets un tīkli............................................................................43

Web pārlūkošana.............................................................................. 43

2

background image

Interneta un multiziņu iestatījumi ....................................................... 43
Wi-Fi................................................................................................. 44
Mobilo datu savienojuma koplietošana.............................................. 45
Datu lietošanas pārraudzība.............................................................. 47
Mobilo tīklu atlase..............................................................................48
Virtuālie privātie tīkli (VPN)..................................................................48

Datu sinhronizēšana ierīcē........................................................... 50

Sinhronizēšana ar tiešsaistes kontiem............................................... 50
Sinhronizēšana ar Microsoft® Exchange ActiveSync®...................... 50

Pamatiestatījumi...........................................................................52

Piekļuve iestatījumiem....................................................................... 52
Skaļums un skaņas iestatījumi...........................................................52
Režīms Netraucēt..............................................................................53
Ekrāna iestatījumi.............................................................................. 54
Lietotņu iestatījumi............................................................................ 55
Lietojumprogrammu atiestatīšana......................................................56
Daydream......................................................................................... 57
Valodas iestatījumi.............................................................................58
Datums un laiks................................................................................ 58
Skaņas izvades uzlabošana...............................................................58
Vairāku lietotāju konti.........................................................................59

Teksta rakstīšana..........................................................................62

Ekrāna tastatūra................................................................................62
Tālruņa tastatūra................................................................................63
Teksta ievade, izmantojot balss ievadi............................................... 64
Teksta rediģēšana............................................................................. 64
Ekrāna tastatūras personalizēšana.................................................... 64

Zvanīšana..................................................................................... 67

Zvanu veikšana................................................................................. 67
Zvanu saņemšana.............................................................................68
Notiekošas sarunas...........................................................................70
Zvanu žurnāla lietošana.....................................................................70
Zvanu pārsūtīšana.............................................................................71
Zvanu liegšana.................................................................................. 71
Vairāki zvani...................................................................................... 72
Konferences zvani............................................................................. 72
Balss pasts....................................................................................... 73
Ārkārtas zvani................................................................................... 73

Kontakti........................................................................................ 75

Kontaktu pārsūtīšana........................................................................ 75
Kontaktu meklēšana un skatīšana..................................................... 76
Kontaktu pievienošana un rediģēšana............................................... 77

3

background image

Medicīniskas un ārkārtas kontaktinformācijas pievienošana............... 78
Izlase un grupas................................................................................ 79
Kontaktinformācijas sūtīšana............................................................. 80
Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti...................................... 80
Kontaktu dublēšana.......................................................................... 80

Ziņojumapmaiņa un tērzēšana..................................................... 82

Ziņu lasīšana un sūtīšana...................................................................82
Ziņu kārtošana.................................................................................. 83
Zvanīšana no ziņas............................................................................84
Ziņapmaiņas iestatījumi..................................................................... 84
Tūlītējā ziņapmaiņa un videotērzēšana............................................... 84

E-pasts......................................................................................... 85

E-pasta iestatīšana............................................................................85
E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana................................................ 85
E-pasta ziņu kārtošana......................................................................86
E-pasta konta iestatījumi................................................................... 87
Gmail™.............................................................................................88

Mūzika.......................................................................................... 89

Mūzikas pārsūtīšana uz ierīci............................................................. 89
Mūzikas klausīšanās..........................................................................89
Lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlne........................................... 91
Atskaņošanas saraksti...................................................................... 91
Mūzikas kopīgošana..........................................................................92
Skaņas uzlabošana........................................................................... 92

FM radio....................................................................................... 94

Radio klausīšanās............................................................................. 94
Iecienītākās radiostacijas................................................................... 95
Skaņas iestatījumi............................................................................. 95

Kamera......................................................................................... 96

Fotoattēlu uzņemšana un video ierakstīšana......................................96
Ģeogrāfisko atrašanās vietu pievienošana fotoattēliem...................... 97
Vispārīgie kameras iestatījumi............................................................97
Fotokameras iestatījumi.....................................................................99
Videokameras iestatījumi.................................................................102

Fotoattēli un video albumā.........................................................104

Fotoattēlu un video skatīšana.......................................................... 104
Fotoattēlu un video kopīgošana un pārvaldība.................................105
Fotoattēlu rediģēšana ar lietotni Fotoattēlu redaktors.......................106
Videoklipu rediģēšana ar lietotni Videoklipu redaktors......................106
Fotoattēlu un videoklipu paslēpšana................................................107
Lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlne........................................ 107
Fotoattēlu skatīšana kartē............................................................... 108

4

background image

Videoklipi.................................................................................... 110

Lietotne Video................................................................................. 110
Videosatura pārsūtīšana uz ierīci..................................................... 111
Videosatura pārvaldība....................................................................111

Savienojumi................................................................................113

Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm.............................. 113
NFC................................................................................................ 114
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®..................................................... 116

Viedas lietotnes un funkcijas, kas taupa laiku............................119

Ierīces kā maka izmantošana.......................................................... 119
News Suite......................................................................................119

Ceļošana un kartes.................................................................... 120

Atrašanās vietas apzināšanas pakalpojumu izmantošana................ 120
Google Maps™ un navigācija..........................................................120
Datplūsmas izmantošana ceļojat..................................................... 120
Lidmašīnas režīms...........................................................................121

Kalendārs un modinātājs............................................................122

Kalendārs........................................................................................122
Modinātājs un pulkstenis................................................................. 122

Pieejamība..................................................................................125

Palielināšanas žesti..........................................................................125
Liels teksts...................................................................................... 125
Krāsu korekcija................................................................................125
TalkBack......................................................................................... 125

Atbalsta un juridiskā informācija................................................ 127

Atbalsta lietotne.............................................................................. 127
Xperia™ padomi............................................................................. 127
Izvēlnēs un lietotnēs pieejamie palīdzības materiāli...........................127
Diagnostikas testu veikšana ierīcē................................................... 127
Restartēšana, atiestatīšana un labošana..........................................128
Palīdzība saistībā ar programmatūras uzlabošanu........................... 129
Norādījumi par garantiju, SAR un lietošanu......................................129
Ierīces utilizēšana............................................................................ 129
Juridiskā informācija........................................................................129

5