Sony Xperia E5 - Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®

background image

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®

Izmantojiet funkciju Bluetooth®, lai nosūtītu failus citām ar Bluetooth® saderīgām ierīcēm

vai izveidotu savienojumu ar brīvroku papildierīcēm. Bluetooth® savienojumi vislabāk

darbojas 10 metru (33 pēdu) attāluma robežās un tad, ja starp ierīcēm neatrodas blīvi

priekšmeti. Ir gadījumi, kad savienojums starp šo ierīci un citām Bluetooth® ierīcēm

jāveido manuāli.

Bluetooth® ierīču sadarbspēja un saderība var atšķirties.

Ja ierīci izmanto arī citi lietotāji, katrs no tiem var mainīt Bluetooth® iestatījumus, un šīs

izmaiņas attiecas uz visiem lietotājiem.

Funkcijas Bluetooth

®

ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Piesitiet pie ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža blakus

Bluetooth, lai ieslēgtu funkciju

Bluetooth

®

. Jūsu ierīce tagad ir redzama tuvumā esošajām ierīcēm, un tiek

parādīts pieejamo Bluetooth

®

ierīču saraksts.

Nosaukuma piešķiršana ierīcei

Savai ierīcei varat piešķirt nosaukumu. Ja funkcija Bluetooth

®

ir ieslēgta un ierīces

uztveršana ir iestatīta, šis nosaukums būs redzams citām ierīcēm.

Nosaukuma piešķiršana ierīcei

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgta funkcija Bluetooth

®

.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Bluetooth.

4

Piesitiet pie >

Pārdēvēt ierīci.

5

Ievadiet savas ierīces nosaukumu.

6

Piesitiet pie

Pārdēvēt.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci

Savienojot ierīci pārī ar citu ierīci, varat, piemēram, savienot ierīci ar Bluetooth

®

austiņu

vai Bluetooth

®

automašīnas komplektu un izmantot šīs ierīces mūzikas kopīgošanai.

Ja ierīci savienojat pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci, tā atceras šo pāra savienojumu.

Savienojot ierīci pārī ar Bluetooth

®

ierīci, iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Ierīce

automātiski mēģinās izmantot vispārīgo piekļuves kodu 0000. Ja tas neder, skatiet

116

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Bluetooth

®

ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidrotu ierīces piekļuves kodu.

Nākamreiz, veidojot savienojumu ar pārī savienotu Bluetooth

®

ierīci, piekļuves kods

nebūs jāievada atkārtoti.

Dažām Bluetooth

®

ierīcēm, piemēram, lielākajai daļai Bluetooth

®

austiņu, ir jāizveido gan pāris,

gan savienojums ar otru ierīci.

Ierīci var savienot pārī ar vairākām Bluetooth

®

ierīcēm, bet vienlaikus var pieslēgties tikai

vienam Bluetooth

®

profilam.

Ierīces savienošana pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci

1

Pārliecinieties, vai ierīcē, kura jāsavieno pārī, ir aktivizēta funkcija Bluetooth

®

un vai

tā ir uztverama citām Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Ierīces ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Bluetooth.

4

Velciet slīdni blakus

Bluetooth, lai ieslēgtu funkciju Bluetooth

®

. Tiek parādīts

pieejamo Bluetooth

®

ierīču saraksts.

5

Piesitiet tās Bluetooth

®

ierīces nosaukumam, kas jāsavieno pārī.

6

Ja tas tiek prasīts, ievadiet piekļuves kodu vai apstipriniet vienu un to pašu

piekļuves kodu abās ierīcēs.

Ierīces savienošana ar citu Bluetooth

®

ierīci

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Piesitiet Bluetooth

®

ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Bluetooth

®

ierīces atvienošana no pāra

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Sadaļā

Pārī savienotās ierīces piesitiet pie blakus tās ierīces nosaukumam,

kuras savienojumu pārī vēlaties atcelt.

4

Piesitiet pie

Aizmirst.

Objektu sūtīšana un saņemšana, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth

®

Izmantojiet tehnoloģiju Bluetooth

®

, lai kopīgotu objektus ar citām ierīcēm, kuras ir

saderīgas ar tehnoloģiju Bluetooth

®

, piemēram, tālruņiem un datoriem. Varat sūtīt un

saņemt šādus objektu veidus:

fotoattēlus un videoklipus;

mūziku un citus audio failus;

Web lapas.

Objektu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

®

1

Saņemošā ierīce: pārliecinieties, vai ir ieslēgta Bluetooth

®

funkcija un ierīce ir

uztverama citām Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Sūtīšanas ierīce: atveriet lietotni, kurā ir sūtīšanai izvēlētais objekts, un ritiniet līdz

objektam.

3

Atkarībā no lietotnes un objekta, kuru vēlaties sūtīt, iespējams, būs nepieciešams,

piemēram, pieskarties objektam un turēt to, atvērt objektu vai nospiest . Var arī

būt citi veidi, kā nosūtīt objektu.

4

Izvēlieties

Bluetooth.

5

Ieslēdziet Bluetooth

®

, ja tiek parādīta uzvedne ar atbilstošo norādi.

6

Piesitiet saņemošās ierīces nosaukumam.

7

Saņemošā ierīce: ja tas tiek prasīts, akceptējiet savienojumu.

8

Sūtīšanas ierīce: ja tas tiek prasīts, apstipriniet pārsūtīšanu uz saņemošo ierīci.

9

Saņemošā ierīce: akceptējiet ienākošo objektu.

117

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Objektu saņemšana, izmantojot Bluetooth

®

1

Pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth

®

ir ieslēgta un tā ir uztverama citām

Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Sūtošā ierīce tagad sāk sūtīt datus uz jūsu ierīci.

3

Ja tas tiek prasīts, ievadiet vienu un to pašu piekļuves kodu abās ierīcēs vai

apstipriniet ieteikto piekļuves kodu.

4

Kad saņemat paziņojumu par ierīcē ienākošu failu, velciet statusa joslu uz leju un

piesitiet paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.

5

Piesitiet pie

Akceptēt, lai sāktu faila pārsūtīšanu.

6

Lai skatītu pārsūtīšanas norisi, velciet statusa joslu uz leju.

7

Lai atvērtu saņemtu objektu, velciet statusa joslu uz leju un piesitiet atbilstošajam

paziņojumam.

118

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.