Sony Xperia E5 - Ekrāna tastatūra

background image

Ekrāna tastatūra

Varat ievadīt tekstu, izmantojot ekrāna QWERTY tastatūru un piesitot atsevišķi katram

burtam, vai arī varat izmantot teksta ievades velkot funkciju un bīdīt pirkstu no viena burta

uz otru, lai veidotu vārdus. Ja jums ir ērtāk lietot mazāku ekrāna tastatūru un tekstu

ievadīt ar vienu roku, varat aktivizēt tastatūru rakstīšanai ar vienu roku.
Varat izvēlēties līdz trīs valodām, kurās ievadīt tekstu. Viedās valodas noteikšanas funkcija

nosaka valodu, ko lietojat, un rakstīšanas laikā piedāvā šīs valodas vārdus. Dažās

lietotnēs ekrāna tastatūra tiek atvērta automātiski, piemēram, e-pasta un īsziņu lietotnēs.

1 Dzēst pirms kursora esošo rakstzīmi.

2 Ievadīt pārnesumu jaunā rindā vai apstiprināt teksta ievadi.

3 Ievadīt atstarpi.

4 Personalizēt pilno tastatūru. Pēc tastatūras personalizēšanas šis taustiņš pazūd.

5 Rādīt ciparus un simbolus. Lai būtu pieejams vairāk simbolu, piesitiet pie .

6 Pārslēgties no mazajiem burtiem vai lielajiem burtiem uz visiem lielajiem burtiem tekstā vai pretēji. .

Dažām valodām šis taustiņš tiek lietots, lai piekļūtu papildu rakstzīmēm.

Ekrāna tastatūras parādīšana, lai ievadītu tekstu

Piesitiet teksta ievades laukam.

Ekrāna tastatūras izmantošana ainavas orientācijā

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, pagrieziet ierīci uz sāniem.

Iespējams, būs jāpielāgo dažu lietotņu iestatījumi, lai iespējotu ainavas orientāciju.

Teksta ievade pa vienei rakstzīmei

1

Lai ievadītu pilnajā tastatūrā redzamu rakstzīmi, piesitiet šai rakstzīmei.

2

Lai ievadītu rakstzīmes variantu, pieskarieties pilnās tastatūras standarta rakstzīmei

un turiet to, līdz tiek atvērts pieejamo iespēju saraksts, un pēc tam izvēlieties

iespēju. Piemēram, lai ievadītu rakstzīmi “é”, pieskarieties rakstzīmei “e” un turiet

to, līdz tiek parādītas citas iespējas, un pēc tam, neatlaižot pirkstu no pilnās

tastatūras, velciet pirkstu līdz rakstzīmei “é” un izvēlieties to.

Punkta ievadīšana

Pēc vārda ievades divreiz piesitiet atstarpes taustiņam.

Teksta ievade, izmantojot funkciju Ievade ar žestiem

1

Kad tiek parādīta ekrāna tastatūra, bīdiet pirkstu no viena burta uz otru, lai

izveidotu vārdu, ko vēlaties rakstīt.

2

Kad esat pabeidzis vārda ievadi, paceliet pirkstu. Atbilstoši burtiem, pār kuriem

vilkāt ar pirkstu, tiek parādīts vārda piedāvājums.

3

Ja vajadzīgais vārds netiek parādīts, piesitiet vienumam , lai skatītu citas

iespējas un atlasītu atbilstošo vārdu. Ja vajadzīgā iespēja netiek parādīta, dzēsiet

visu vārdu un atkārtoti ievadiet to, velkot vai pieskaroties katram burtam atsevišķi.

62

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Žestu ievades iestatījumu maiņa

1

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu žestu ievades funkciju, slīdni pie

Švīkāšana, lai

rakstītu velciet ieslēgšanas vai izslēgšanas pozīcijā.

Tastatūras rakstīšanai ar vienu roku lietošana

1

Atveriet ekrāna tastatūru portreta režīmā, pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam

Tastat. rakst. ar 1 roku.

3

Lai tastatūru rakstīšanai ar vienu roku pārvietotu uz ekrāna labo vai kreiso malu,

attiecīgi piesitiet vai .

Lai atgrieztos pie pilnās ekrāna tastatūras izmantošanas, piesitiet .