Sony Xperia E5 - Ziņapmaiņas iestatījumi

background image

Ziņapmaiņas iestatījumi

Paziņojuma par ziņas saņemšanu iestatījumu mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

pie tā.

2

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi.

3

Lai iestatītu paziņojuma skaņu, piesitiet pie

Paziņojuma signāls, pēc tam atlasiet

iespēju vai piesitiet pie un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas failu.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet pie

Gatavs.

5

Citiem paziņojumu iestatījumiem velciet attiecīgos slīdņus pa labi vai pa kreisi.

Izejošo ziņu piegādes atskaites funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai , pēc tam atrodiet ikonu un piesitiet tai.

2

Piesitiet ikonai un pēc tam piesitiet ikonai

Iestatījumi.

3

Velciet slīdni blakus vienumam

Piegādes atskaite pa labi vai pa kreisi.

Pēc piegādes atskaišu funkcijas ieslēgšanas veiksmīgi piegādātajās ziņās tiek rādīts

paziņojums

Nosūtīta.