Sony Xperia E5 - Ziņu lasīšana un sūtīšana

background image

Ziņu lasīšana un sūtīšana

Lietotnē Ziņapmaiņa ziņas tiek parādītas kā sarunas — tas nozīmē, ka ziņas, kas

nosūtītas vienai personai un no tās saņemtas, tiek sagrupētas kopā.

Vienā īsziņā sūtāmo rakstzīmju skaita ierobežojums ir atkarīgs no operatora un izmantotās

valodas. Arī maksimālais multiziņas lielums, kurā ietilpst pievienoto multivides failu lielums, ir

atkarīgs no operatora. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla operatoru.

1

Atpakaļ uz sarunu sarakstu

2

Zvanīt ziņas sūtītājam

3

Skatīt citas iespējas

4

Sūtītās un saņemtās ziņas

5

Sūtīt pabeigtu ziņu

6

Pievienot pielikumus

Ziņas izveide un sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet vienumam , pēc tam atrodiet vienumu un

piesitiet tam.

2

Piesitiet vienumam .

3

Ievadiet adresāta vārdu, tālruņa numuru vai citu kontaktinformāciju, kas ir

saglabāta par adresātu, pēc tam atlasiet parādītajā sarakstā. Ja adresāta nav

kontaktu sarakstā, manuāli ievadiet adresāta numuru.

4

Ja vēlaties sūtīt grupas ziņojumu, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru, lai

pievienotu papildu adresātus.

5

Piesitiet vienumam

Rakstiet ziņu un ievadiet ziņas tekstu.

6

Ja vēlaties pievienot pielikumu, atlasiet attiecīgo pielikuma iespēju.

7

Lai nosūtītu ziņu, Piesitiet vienumam .

Ja ziņu aizverat, pirms tā ir nosūtīta, tā tiek saglabāta kā melnraksts. Saruna tiek atzīmēta ar

vārdu

Melnraksts:.

Saņemtas ziņas lasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet vajadzīgajai sarunai.

3

Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai.

Visas saņemtās ziņas pēc noklusējuma tiek saglabātas ierīces atmiņā.

82

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Atbildēšana uz ziņu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet sarunai, kurā ir ietverta ziņa.

3

Ievadiet atbildi un piesitiet pie .

Ziņas pārsūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet sarunai, kurā ir ietverta pārsūtāmā ziņa.

3

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties pārsūtīt, un turiet to; pēc tam piesitiet pie

Pārsūtīt

ziņu.

4

Ievadiet adresāta vārdu, tālruņa numuru vai citu kontaktinformāciju, kas ir

saglabāta par adresātu, pēc tam atlasiet parādītajā sarakstā. Ja adresāta nav

kontaktu sarakstā, manuāli ievadiet adresāta numuru.

5

Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu un piesitiet pie .

Ziņā saņemtā faila saglabāšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai.

3

Pieskarieties un turiet failu, ko vēlaties saglabāt, pēc tam izvēlieties nepieciešamo

iespēju.