Sony Xperia E5 - Konferences zvani

background image

Konferences zvani

Izmantojot konferences jeb daudzpušu zvana funkciju, varat izveidot ar divām vai

vairākām personām kopīgu sarunu.

Lai uzzinātu informāciju par to, cik dalībniekus var pievienot konferences zvanam, sazinieties ar

tīkla operatoru.

72

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Konferences zvana veikšana

1

Sarunas laikā piesitiet pie . Tiek parādīts zvanu žurnāls.

2

Lai tiktu parādīta cipartastatūra, piesitiet pie .

3

Ievadiet otrā dalībnieka numuru un piesitiet pie . Saruna ar pirmo dalībnieku tiek

īslaicīgi aizturēta.

4

Lai sarunai pievienotu otro dalībnieku un sāktu konferences zvanu, piesitiet pie .

5

Lai sarunai pievienotu vairāk dalībnieku, atkārtojiet atbilstošās darbības, kas ir

aprakstītas iepriekš.

Privāta saruna ar konferences zvana dalībnieku

1

Konferences zvana laikā piesitiet pie

Pārvaldīt konferenci.

2

Piesitiet tā dalībnieka tālruņa numuram, ar kuru vēlaties sākt privātu sarunu.

3

Lai beigtu privāto sarunu un atkal pievienotos konferences zvanam, piesitiet pie .

Dalībnieka atvienošana no konferences zvana

1

Konferences zvana laikā piesitiet pie

Pārvaldīt konferenci.

2

Piesitiet pie blakus dalībniekam, kuru vēlaties atvienot.

Konferences zvana beigšana

Konferences zvana laikā piesitiet pie .