Sony Xperia E5 - Рециклирање на уредот

background image

Рециклирање на уредот

Имате стар уред што се мота по дома? Зошто не го рециклирате? Со тоа ќе ни помогнете одново
да ги користиме неговите материјали и компоненти, а и да ја заштитиме животната средина! На
www.sonymobile.com/recycle/ ќе дознаете повеќе за опциите за рециклирање во вашиот регион.