Sony Xperia E5 - Suite Berita

background image

Suite Berita

Menggunakan aplikasi News Suite

Gunakan aplikasi News Suite daripada Sony untuk mendapatkan berita, video dan

suapan rangkaian sosial kegemaran pada satu tempat. Skrin utama News Suite

memberikan gambaran keseluruhan aktiviti Facebook dan Twitter™ rakan dengan jelas,

serta suapan berita yang anda telah langgan. Ia menambah kod warna dan mensaiz

artikel agar mudah membaca, menambah foto dan memangkas imej muka rakan anda

untuk menggambarkan setiap cerita.

Aplikasi News Suite tidak tersedia dalam semua pasaran.

Untuk membuka aplikasi Suite Berita

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik .

121

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.