Sony Xperia E5 - Storan dan memori

background image

Storan dan memori

Peranti anda mempunyai beberapa pilihan storan dan memori yang berbeza.

Storan dalaman adalah kira-kira

16 GB dan digunakan untuk menyimpan kandungan

yang dimuat turun atau dipindahkan bersama tetapan dan data peribadi. Beberapa

contoh mengenai data yang disimpan ke storan dalaman ialah tetapan penggera,

kelantangan dan bahasa; e-mel; penanda buku; peristiwa kalendar; foto; video dan

muzik.

Anda boleh menggunakan kad memori boleh tanggal dengan kapasiti storan sehingga

128 GB untuk mendapatkan lebih banyak ruang storan. Fail media dan sesetengah

aplikasi bersama data yang berkaitan boleh dipindahkan kepada jenis memori ini untuk

mengosongkan storan dalaman. Sesetengah aplikasi, sebagai contoh, aplikasi Kamera,

boleh menyimpan data secara terus ke kad memori.

Memori dinamik (RAM) adalah kira-kira

1.5 GB dan tidak boleh digunakan untuk storan.

RAM digunakan untuk mengendalikan aplikasi yang berjalan dan sistem pengendalian.

Anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan.

Baca selanjutnya tentang penggunaan memori dalam peranti Android dengan memuat turun

Kertas putih untuk peranti anda di

www.sonymobile.com/support/

.

Mempertingkat prestasi ingatan

Ingatan dalam peranti anda cenderung untuk penuh akibat daripada penggunaan biasa.

Jika peranti mulai perlahan atau aplikasi ditutup secara tiba-tiba, anda hendaklah

mempertimbangkan perkara berikut:

Sentiasa mempunyai lebih daripada

500 MB storan dalaman kosong yang tersedia.

Tutup aplikasi yang berjalan jika tidak digunakan.

Kosongkan ingatan cache untuk semua aplikasi.

Nyahpasang aplikasi yang dimuat turun yang tidak anda gunakan.

Alihkan aplikasi ke kad memori jika storan dalaman penuh.

Pindahkan foto, video dan muzik dari ingatan dalaman ke kad ingatan.

Jika peranti anda tidak dapat membaca kandungan pada kad ingatan, anda mungkin

perlu memformat kad itu. Sila ambil perhatian bahawa semua kandungan pada kad akan

dipadamkan apabila anda memformatnya.

Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mesti melog masuk

sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk melaksanakan tindakan tertentu seperti

memindahkan data ke kad ingatan dan memformat kad ingatan.

Untuk melihat status ingatan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Storan & memori.

Untuk melihat jumlah RAM kosong dan RAM digunakan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

Untuk mengosongkan memori cache bagi semua aplikasi

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Storan & memori.

3

Ketik , kemudian ketik

Tetapan lanjutan > Storan > Storan dalaman, kemudian

cari dan ketik

Data cache > OK.

Apabila anda mengosongkan memori cache, anda tidak kehilangan sebarang maklumat atau

tetapan penting.

39

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memindahkan fail media ke kad memori

1

Pastikan anda telah memasukkan kad memori ke dalam peranti anda.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Storan & memori > Pindahkan data.

4

Tandakan jenis fail yang anda mahukan untuk dipindahkan ke kad memori.

5

Ketik

Pemindahan.

Untuk menghentikan aplikasi dan perkhidmatan daripada berjalan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik

PAKSA BERHENTI > OK.

Untuk memformat kad memori

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Storan & memori.

3

Ketik , kemudian ketik

Tetapan lanjutan > Storan > Kad SD > , kemudian ketik

Tetapan > Format > Padam & format.

Semua kandungan pada kad memori dipadamkan apabila anda memformatkannya. Pastikan

anda membuat sandaran semua data yang anda mahu simpan sebelum memformat kad

memori. Untuk membuat sandaran kandungan, anda boleh menyalinnya ke komputer. Untuk

maklumat lanjut, lihat

Menyandarkan data dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™

di

halaman 41.

Pembersih pintar

Menggunakan

Pembersih pintar, anda boleh meningkatkan prestasi peranti dengan

mengoptimumkan storan dan memori secara automatik bergantung pada kekerapan

penggunaan aplikasi.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Pembersih pintar

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Storan & memori.

3

Ketik penggelangsar di sebelah

Pembersih pintar.

Anda juga boleh mengubah suai, menyalin atau memadamkan fail secara manual jika anda

pergi ke

Tetapan > Storan & memori > > Lanjutan > Storan > Teroka